Praksisutvikling (avsluttet)

Prosjektet tematiserar endring og transformasjon av praksis. Vi ser på utvikling og introduksjon av kunnskapsbaserte prosedyrer som virkemiddel for kunnskapsbasert sjukepleie, og bruk av web-baserte læringsarenaer for å styrke praksisutviklinga.  

Kort introduksjon

Vi har studert valideringsstrategiaer og samspill av ulike kunnskapsformer for å stimulera til prakissutvikling gjennom standardisering av arbeidsoppgåver. Meir informasjon om dette prosjektet er tilgjengelig på Engelsk prosjektside 

Finansiering

KP-Lab Integrated Project, project no 27490, Information Society Technologies program, 6th EU Framework Programme for Research and Development, 2006-2011. 

LIKE, Learning trajectories in Knowledge Economies

Norsk Sykepleierforbund

Samarbeid

InterMedia, Universitetet i Oslo 

Akershus Universitetsykehus

Start - slutt

2006- 2011

 

Publisert 31. juli 2012 10:29 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08