English version of this page

Praktiske ferdigheter i sykepleie (RiNS) (avsluttet)

Målsettingen er å utvikle en overordnet og helhetlig forståelse av praktiske ferdigheter i sykepleie, og hvordan slike ferdigheter læres.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

RiNS er et norsk-dansk forskningsnettverk etablert i 2006. Våre hovedområder for forskning og utvikling er:

 • Komparativ aksjonsforskning i praktisk ferdighetslæring/simulering i kliniske ferdighetssentre
 • Overføring av læring mellom klinisk ferdighetssenter og klinisk praksis
 • Styrking av praktisk ferdighetslæring i kliniske settinger
 • Utvikling av teoretisk og empirisk funderte redskaper i praktisk ferdighetslæring

Mål

Målsettingen er å utvikle en overordnet og helhetlig forståelse av praktiske ferdigheter i sykepleie, og hvordan slike ferdigheter læres. Gjennom systematisk forskning og prosjektarbeid utvikles kunnskap som kan kvalitetssikre utføring av praktiske ferdigheter. Forskningen bidrar til utføring av praktiske ferdigheter på et høyt profesjonelt nivå til pasienter og klienter med behov for sykepleie.

Resultater

Forskningsgruppen har utviklet en instrumentell versjon av Model for Praktisk Ferdigehtsutøvelse som kan brukes i undervisning, veiledning, refleksjon og formativ vurdering. Pedagogiske verktøy for undervisning og veiledning er utviklet og publisert på hjemmesiden på norsk, dansk og engelsk. Flere rapporter og artikler har blitt publisert og to artikler om kunnskaps overføring og instrument validering er i prosess.

Bakgrunn

Praktiske ferdigheter i sykepleie er forstått som komplekse handlinger som involverer manuell bevegelse, omsorgsintensjoner, teoretisk og praktisk kunnskap og moralske overveielser. Denne forståelsen er i opposisjon til den tradisjonelt snevre forståelsen av praktiske ferdigheter som ukompliserte manuelle/tekniske bevegelser som er lette å lære i skolesammenheng og overføre til adekvat utøvelse i den kliniske settingen. Denne enkle forståelsen kan være tilstrekkelig i relasjon til tekniske/praktiske ferdigheter uten pasient kontakt, men er ikke tilstrekkelig når pasienter eller klienter er involvert eller delaktig i ferdighetene. Selv om praktiske ferdigheter i utgangspunktet var omtalt som ”kunsten i sykepleie” og at god utøvelse var vurdert som det viktigste kriteriet for god sykepleie, så er det gjort relativt lite forskning som belyser utfordringer i læring, overføring og utøvelse av praktiske ferdigheter.

Delprosjekter

Flere prosjekter er utviklet med ulike prosjektledere innenfor gruppen. Prosjekter der Ida Torunn Bjørk, Universitetet i Oslo er delaktige i er listet nedenfor. Andre pågående prosjekter er listet på hjemmesidene.

 • Implementering av en ny pedagogikk i klinisk ferdighetts senter: et aksjonsforskningsprosjekt. Dette prosjektet har to deler; ett ved Høgskolen i Telemark og ett ved Høgskolen I Århus. Metode: Videoobservatsjon og fokusgruppe intervju. Start 2009.
 • Implementering av Modell for Praktisk Ferdighetsutøvelse i den kliniske setting. Dette prosjektet har to deler; ett ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og ett ved Århus Universitetssykehus/Høgskolen i Århus. Metode: Survey, logger, fokusgruppe intervju. Start 2008 og 2009.
 • Overføring av læring mellom fedighetssenter og klinisk praksis. Metode: Feltstudie. Dette er et doktorgradsarbeid med doktorgradsstudent Monika Ravik. Hovedveileder: Ida Torunn Bjørk. Fiansiering Høgskolen i Telemark.  Start  2011.

Samarbeid

Deltagere i forskningsgruppen arbeider ved Universitetet i Oslo, Århus Universitet, VIA University College i Silkeborg og Århus, Høgskolen i Telemark og Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Start - slutt

Prosjektet startet i 2006. Kontinuerlig pågående forskningssamarbeid. 

 

Publisert 16. mai 2011 10:51 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09

Kontakt

Prosjektleder

Ida Torunn Bjørk
 

Deltakere

 • Ida Torunn Bjørk
 • Grethe Brynildsen
 • Karin Larsen
 • Kirsten Lomborg
 • Carsten Munch Nielsen
 • Inger Åse Reierson
 • Britta Stenholt
 • Irene Sommer
 • Anne-Marie Skovsgaard
Detaljert oversikt over deltakere