Ida Torunn Bjørk

Bilde av Ida Torunn Bjørk
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Hovedområde for forskning

 • Utvikling av praktiske ferdigheter i sykepleie
 • Læringsmiljø i klinikken
 • Læring mellom kollegaer/studenter (peer learning)
 • Kliniske vurderinger
 • Systematisk kompetanseutvikling i klinikken

Sekundærområde for forskning

 • Utfordringer i intensiv sykepleiepraksis
 • Pasientproblematikk ved langvarige sykdomstilstander

Undervisning

 • Kvalitativ metode (SYKVIT4223)
 • Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder (SYKVIT4021)
 • Sykepleievitenskap og –tjeneste (SYKVIT 4011)
 • Medansvarlig for doktorgradsseminarer ved avdelingen

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for sykepleievitenskap fra 2010
 • Førsteamanuensis, Institutt for Sykepleievitenskap og helsefag fra 2006
 • Dr.polit i 2000, Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo
 • Programleder for master i sykepleievitenskap fra 2007
 • Representant i Nasjonalt Fagråd i Helsevitenskap fra 2009
 • Medlem i redaksjonsgruppen i Vård i Norden, fra 1999
 • CV (pdf)

Samarbeid

 • Leder av norsk-dansk forskningsgruppe Research in Nursing Skills (RiNS) med deltakere fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Universitetet i Århus, VIA University College i Århus og Silkeborg og Universitetssykehuset i Århus.
 • Medlem av Nettverk for studier om samlæring (peer learning) med deltakere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo.

Publikasjoner

 • Hilleren, Inger Helen Sekse; Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2022). Learning practical nursing skills in simulation centers – A narrative review. International Journal of Nursing Studies Advances (IJNS Advances). 4. doi: 10.1016/j.ijnsa.2022.100090.
 • Mathisen, Cathrine; Heyn, Lena; Bjørk, Ida Torunn; Hansen, Elisabeth Holm & Jacobsen, Turid Iren (2022). The use of practice education facilitators to strengthen the clinical learning environment for nursing students: A realist review. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 134. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2022.104258.
 • Fossdal, Guri; Mjelle, Anders Batman; Wiencke, Kristine; Bjørk, Ida Torunn; Gilja, Odd Helge & Folseraas, Trine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fluctuating biomarkers in primary sclerosing cholangitis: A longitudinal comparison of alkaline phosphatase, liver stiffness, and ELF. JHEP Reports. 3(5), s. 1–10. doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100328. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Edel Jannecke & Bjørk, Ida Torunn (2021). Health care provider's responses to children's resistance to peripheral vein cannulation: A qualitative observational study . Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 30(9-10), s. 1325–1334. doi: 10.1111/jocn.15681.
 • Bjørk, Ida Torunn; Larsen, Karin; Ravik, Monika; Reierson, Inger Åse; Sommer, Irene & Stenholt, Britta [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Development and Testing of an Instrument for Summative Assessment of Practical Skill Performance: A Generalizability Theory Approach. Journal of Nursing Measurement. ISSN 1061-3749. 13(Sept). doi: 10.1891/JNM-D-20-00003.
 • Ravik, Monika & Bjørk, Ida Torunn (2021). Registered Nurses’ Supervision of Nursing Students During Practical Skill Learning: A Qualitative Exploratory Study. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–15. doi: 10.1080/00313831.2021.1910560.
 • Berntzen, Helene; Bjørk, Ida Torunn; Storsveen, Ann-Marie & Wøien, Hilde (2020). "Please mind the gap": A secondary analysis of discomfort and comfort in intensive care. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 29(13-14), s. 2441–2454. doi: 10.1111/jocn.15260. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roel, Siv & Bjørk, Ida Torunn (2020). Comparing Nursing Student Competence in CPR before and after a Pedagogical Intervention. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. 2020:7459084, s. 1–6. doi: 10.1155/2020/7459084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sommer, Irene; Larsen, Karin; Nielsen, Carsten M.; Stenholt, Britta V. & Bjørk, Ida Torunn (2020). Improving clinical nurses' development of supervision skills through an action learning approach. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. doi: 10.1155/2020/9483549. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørk, Ida Torunn (2019). Muligheter og utfordringer i vurdering av praktiske ferdighetslæring. I Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud & Larsen, Kristian (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-51404-1. s. 182–201.
 • Tøien, Mette; Bjørk, Ida Torunn & Fagerström, Lisbeth (2019). A longitudinal room of possibilities’ – perspectives on the benefits of long-term preventive home visits: A qualitative study of nurses’ experiences. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. doi: 10.1177/2057158519856495. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntsen, Helene; Bjørk, Ida Torunn & Wøien, Hilde (2018). "Having the compass - drawing the map": Exploring nurses' management of pain and other discomforts during use of analgosedation in intensive care. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætrang, Tone; Bjørk, Ida Torunn; Capjon, Hilde & Rasmussen, Magnhild (2018). Parent-child communication and timing of interventions are challenges in the Duchenne muscular dystrophy care. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. s. 1–6. doi: 10.1111/apa.14537.
 • Haukedal, Thor Arne; Reierson, Inger Åse; Hedeman, Hanne & Bjørk, Ida Torunn (2018). The Impact of a New Pedagogical Intervention on Nursing Students’ Knowledge Acquisition in Simulation-Based Learning: A Quasi-Experimental Study. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. doi: 10.1155/2018/7437386. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wighus, Marianne & Bjørk, Ida Torunn (2018). An educational intervention to enhance clinical skills learning: Experiences of nursing students and teachers. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 29, s. 143–149. doi: 10.1016/j.nepr.2018.01.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2018). "But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. ISSN 0882-5963. 41, s. e46–e51. doi: 10.1016/j.pedn.2018.03.004.
 • Berntzen, Helene; Bjørk, Ida Torunn & Wøien, Hilde (2018). Pain relieved, but still struggling”—Critically ill patients experiences of pain and other discomforts during analgosedation. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(1-2), s. e223–e234. doi: 10.1111/jocn.13920.
 • Ravik, Monika; Havnes, Anton & Bjørk, Ida Torunn (2017). Conditions affecting the performance of peripheral vein cannulation during hospital placement: a case study. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. 2017. doi: 10.1155/2017/9748492. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tøien, Mette; Bjørk, Ida Torunn & Fagerström, Lisbeth (2017). An exploration of factors associated with older persons’ perceptions of the benefits of and satisfaction with a preventive home visit service. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 32(3), s. 1093–1107. doi: 10.1111/scs.12555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solli, Hilde; Bjørk, Ida Torunn; Hvalvik, Sigrun & Hellesø, Ragnhild (2017). Like an extended family: Relationships that emerge when older caregivers use written messages to communicate in an ICT-based healthcare service. Informatics for Health and Social Care. ISSN 1753-8157. 43(2), s. 207–217. doi: 10.1080/17538157.2017.1364245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lyngfoss, Bente & Bjørk, Ida Torunn (2017). Slik vurderer offshoresykepleiere egen kompetanse : i dag arbeider både intensivsykepleiere, anestesisykepleiere og sykepleiere uten videreutdanning offshore. Vurderer de sin kompetanse ulikt? Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ravik, Monika; Havnes, Anton & Bjørk, Ida Torunn (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and on each other's arms. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 26(23-24), s. 4255–4266. doi: 10.1111/jocn.13748.
 • Berntsen, Karin; Bjørk, Ida Torunn & Brynildsen, Grethe (2017). Nursing Students' Clinical Learning Environment in Norwegian Nursing Homes: Lack of Innovative Teaching and Learning Strategies. Open Journal of Nursing. ISSN 2162-5336. 7(8), s. 949–961. doi: 10.4236/ojn.2017.78070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 12(1). doi: 10.1080/17482631.2017.1363623. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reierson, Inger Åse; Haukedal, Thor Arne; Hedeman, Hanne & Bjørk, Ida Torunn (2017). Structured debriefing: What difference does it make? Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 25, s. 104–110. doi: 10.1016/j.nepr.2017.04.013.
 • Meyer, Käthe Birgitte; Bjørk, Ida Torunn; Wahl, Astrid Klopstad; Lennerling, Annette & Andersen, Marit Helen (2017). Long-term experiences of Norwegian live kidney donors: Qualitative in-depth interviews. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(2), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014072. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Unni Solveig Johansen; Brox, Jens Ivar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Preoperative bowel preparation versus no preparation before spinal surgery: A randomised clinical trial. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. ISSN 1878-1241.
 • Lindenskov, Line & Bjørk, Ida Torunn (2016). Sykepleieres kartlegging og vurdering av postoperativ smerte hos pasienter med redusert evne til selvrapportering :. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 6(2), s. 199–209. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-02-08.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2016). Godt – eller godt nok? : hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket? Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 64–76. doi: 10.7557/14.3774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Foss, Christina & Bjørk, Ida Torunn (2016). The competence gap in community care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 36(1), s. 27–37. doi: 10.1177/0107408315601814.
 • Olsen, Unni; Brox, Jens Ivar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Preoperative bowel preparation versus no preparation before spinal surgery: a randomised clinical trial. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. ISSN 1878-1241. 23, s. 3–13. doi: 10.1016/j.ijotn.2016.02.001.
 • Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn & Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 8, s. 75–87. doi: 10.1016/j.lcsi.2015.12.004.
 • Meyer, Käthe Birgitte; Wahl, Astrid Klopstad; Bjørk, Ida Torunn; Wisløff, Torbjørn; Hartmann, Anders & Andersen, Marit Helen (2016). Long-term, self-reported health outcomes in kidney donors. BMC Nephrology. ISSN 1471-2369. 17(8). doi: 10.1186/s12882-016-0221-y.
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit; Bjørk, Ida Torunn & Foss, Christina (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 15. doi: 10.1186/s12912-016-0124-z.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Parent–healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool children. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 72(3), s. 620–630. doi: 10.1111/jan.12852.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 15(190). doi: 10.1186/s12887-015-0508-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit; Bjørk, Ida Torunn & Foss, Christina (2015). Nursing older people-competence evaluation tool: Development and psychometric evaluation. Journal of Nursing Measurement. ISSN 1061-3749. 23(1), s. 127–153. doi: 10.1891/1061-3749.23.1.127.
 • Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton & Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. 5(11), s. 131–138. doi: 10.5430/jnep.v5n11p131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reierson, Inger Åse; Solli, Hilde & Bjørk, Ida Torunn (2015). Nursing student's perspectives on telenursing in patient care after simulation. Clinical Simulation in Nursing. ISSN 1876-1399. 11(4), s. 244–250. doi: 10.1016/j.ecns.2015.02.003.
 • Solli, Hilde; Hvalvik, Sigrun; Bjørk, Ida Torunn & Hellesø, Ragnhild (2015). Characteristics of the relationship that develops from nurse-caregiver communication during telecare. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 24(13-14), s. 1995–2004. doi: 10.1111/jocn.12786.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2015). The need for predictability in coordination of ventilator treatment of newborn infants - A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. 31(4), s. 205–212. doi: 10.1016/j.iccn.2014.12.003.
 • Ravik, Monika; Havnes, Anton & Bjørk, Ida Torunn (2015). Exploring nursing students' transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. 5(3), s. 59–70. doi: 10.5430/jnep.v5n3p59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tøien , Mette; Bjørk, Ida Torunn & Fagerström , Lisbeth (2015). Older Users’ Perspectives on the Benefits of Preventive Home Visits. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(5), s. 700–712. doi: 10.1177/1049732314553595. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Bjørk, Ida Torunn; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2015). Competence in advanced older people nursing: Development of 'Nursing older people - Competence evaluation tool'. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. 10(1), s. 59–72. doi: 10.1111/opn.12057.
 • Wøien, Hilde; Værøy, Henning; Aamodt, Geir & Bjørk, Ida Torunn (2014). Improving the systematic approach to pain and sedation management in the ICU by using assessment tools. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 23(11-12), s. 1552–1561. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04309.x.
 • Brynildsen, Grethe; Bjørk, Ida Torunn; Berntsen, Karin & Hestetun, Margrete (2014). Improving the quality of nursing students' clinical placements in nursing homes: An evaluation study. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 14(6), s. 722–728. doi: 10.1016/j.nepr.2014.09.004.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2014). Oxygen and ventilator treatment: perspectives on interprofessional collaboration in a neonatal intensive care unit. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education. ISSN 1916-7342. 4(1). doi: 10.22230/jripe.2014v4n1a172. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Edel Jannecke & Bjørk, Ida Torunn (2014). Experienced Nurses' Use of Non-Pharmacological Approaches Comprise More Than Relief From Pain. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. ISSN 0882-5963. 29(4), s. e19–e28. doi: 10.1016/j.pedn.2014.01.015.
 • Berntzen, Helene & Bjørk, Ida Torunn (2014). Experiences of donor families after consenting to organ donation: A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. 30(5), s. 266–274. doi: 10.1016/j.iccn.2014.03.001.
 • Bjørk, Ida Torunn; Berntsen, Karin; Brynildsen, Grethe & Hestetun, Margrete (2014). Nursing students' perceptions of their clinical learning environment in placements outside traditional hospital settings. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 23(19-20), s. 2958–2967. doi: 10.1111/jocn.12532.
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Bjørk, Ida Torunn; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2013). Instruments Measuring Nursing Staff Competence in Community Health Care: A Systematic Literature Review. Home Health Care Management & Practice. ISSN 1084-8223. vol. 25 (6), s. 282–294. doi: 10.1177/1084822313494784.
 • Nielsen, Carsten; Stenholt, Britta; Lomborg, Kirsten & Bjørk, Ida Torunn (2013). Praktiske færdigheder i professionsrettede sundhedsuddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT). ISSN 1901-5089. 8(15), s. 60–72.
 • Solberg, Marianne Trygg; Bjørk, Ida Torunn & Hansen, Thor Willy Ruud (2013). Adherence to oxygenation and ventilation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns: a retrospective study. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 13(126). doi: 10.1186/1471-2431-13-126.
 • Bjørk, Ida Torunn; Tøien , Mette & Sørensen, Anne Lene (2013). Exploring informal learning among hospital nurses. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 25(7), s. 426–440. doi: 10.1108/JWL-01-2013-0003.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2013). Good work feels good: student perceptions of good work. The Pennsylvania Nurse. ISSN 0031-4617. 68(1), s. 20–27.
 • Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2013). Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the simulation skills center - An action research study. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 13(4), s. 294–300. doi: 10.1016/j.nepr.2013.04.004.
 • Randen, Irene; Lerdal, Anners & Bjørk, Ida Torunn (2013). Nurse's perceptions of unpleasant symptoms and signs in ventilated and sedated patients. Nursing in Critical Care. ISSN 1362-1017. 18(4), s. 176–186. doi: 10.1111/nicc.12012.
 • Knutheim, Anne Grethe & Bjørk, Ida Torunn (2013). Utdanning til klinisk spesialist - best egnet til å styrke læring gjennom ufomelle aktiviteter. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 8(1), s. 62–72. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0013.
 • Bjørk, Ida Torunn; Lomborg, Kirsten; Nielsen, Carsten M.; Brynildsen, Grethe; Fredriksen, Anne-Marie S. & Larsen, Karin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). From theoretical model to practical use: an example of knowledge translation. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 69(10), s. 2336–2347. doi: 10.1111/jan.12091.
 • Nielsen, Carsten; Sommer, Irene; Larsen, Karin & Bjørk, Ida Torunn (2013). Model of practical skill performance as an instrument for supervision and formative assessment. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 13(3), s. 176–180. doi: 10.1016/j.nepr.2012.08014.
 • Solli, Hilde; Bjørk, Ida Torunn; Hvalvik, Sigrun & Hellesø, Ragnhild (2012). Principle-based analysis of the concept of telecare. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 68(12), s. 2802–2815. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06038.x.
 • Bjerknes, Mari Skancke & Bjørk, Ida Torunn (2012). Entry into Nursing: An Ethnographic Study of Newly Qualified Nurses Taking on the Nursing Role in a Hospital Setting. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. 2012, s. 1–7. doi: 10.1155/2012/690348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wøien, Hilde; Stubhaug, Audun & Bjørk, Ida Torunn (2012). Analgesia and sedation of mechanically ventilated patients - a national survey of clinical practice. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 56(1), s. 23–29. doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02524.x.
 • Meyer, Kathe; Bjørk, Ida Torunn & Eide, Hilde (2012). Intensive care nurses' perceptions of their professional competence in the organ donor process: a national survey. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 68(1), s. 104–115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05721.x.
 • Wøien, Hilde & Bjørk, Ida Torunn (2012). Intensive care pain treatment and sedation: Nurses' experiences of the conflict between clinical judgment and standardized care: An explorative study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. doi: 10.1016/j.iccn.2012.11.003.
 • Bjørk, Ida Torunn & Breievne, Grete (2011). Kropp og velvære. I Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (Red.), Grunnleggende behov. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40007-8. s. 371–401.
 • Bjørk, Ida Torunn & Hamilton, Glenys A (2011). Clinical decision making of nurses working in hospital settings. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. doi: 10.1155/2011/524918.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karin, Larsen; Nielsen, Carsten M. & Bjørk, Ida Torunn (2015). Praktiske Færdigheder. Munksgaard Forlag. ISBN 9788762815834. 80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Breievne, Grete; Bjørk, Ida Torunn & Skaug, Eli-Anne (2021). Grunnleggende behov, kropp og velvære. I Kristoffersen, Nina Jahren; Skaug, Eli-Anne; Steindal, Simen Alexander & Grimsbø, Gro Hjelmeland (Red.), Grunnleggende sykepleie 2: Grunnleggende behov og helse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531086. s. 17–43.
 • Bjørk, Ida Torunn (2018). Erfaringer med å bygge opp en forskningsportefølje innen ferdighetslæring/simulering.
 • Bjørk, Ida Torunn (2017). Muligheter og utfordringer i simulering som pedagogisk metode. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 95–104.
 • Bjørk, Ida Torunn (2017). Muligheter og utfordringer i simulering som pedagogisk metode. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 83–94.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2017). Godt- eller godt nok? Hvordan oppleves spenningsforhold mellom idealer og realiteter i utøvelsen av yrket?
 • Bjørk, Ida Torunn & Breievne, Grete (2016). Kropp og velvære. I Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (Red.), Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48391-0. s. 13–43.
 • Bjørk, Ida Torunn (2016). VAR Healthcare: Stell av døde.
 • Bjørk, Ida Torunn (2015). Et redskap for veiledning i læring av praktiske ferdigheter. I Bjerknes, Mari Skancke & Christiansen, Bjørg (Red.), Praksisveiledning med sykepleierstudenter. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48079-7. s. 82–98.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction.
 • Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne & Wighus, Marianne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. - Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). ISSN 1609-4069. 13, s. 489–489.
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Eldres erfaringer med og oppfatninger av helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Preventive Home Visits – Evaluation of the service from the receivers perspective A Sequential Mixed Methods approach .
 • Tøien, Mette; Fagerström, Lisbeth & Bjørk, Ida Torunn (2014). Preventive home visits from the receivers’ perspective: What matters for compliance and positive outcomes?
 • Bjørk, Ida Torunn; Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Christiansen, Bjørg & Havnes, Anton [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Exploring the "black box" of practical skill learning in the skills centre.
 • Solberg, Marianne Trygg; Hansen, Thor Willy Ruud & Bjørk, Ida Torunn (2014). Challenges in coordination of ventilator treatment in premature and sick newborns in a Norwegian Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2014). Smertefulle prosedyrer på motvillige barn.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2014). The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children.
 • Brynildsen, Grethe & Bjørk, Ida Torunn (2014). The Model of Practical Skill Performance as a tool for learning and reflection during nursing students’ clinical placement.
 • Wighus, Marianne & Bjørk, Ida Torunn (2013). Erfaringer med å ta i bruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i øvingsavdelingen.
 • Bjørk, Ida Torunn (2013). Workshop om bruk av Modell for praktisk ferdigetsutøvelse.
 • Bjørk, Ida Torunn (2013). Utfordringer i ferdighetslæring og overføring mellom ferdighetssenter og klinikk.
 • Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Wighus, Marianne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Enchancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention.
 • Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS).
 • Reierson, Inger Åse; Wighus, Marianne; Hvidsten, Anne; Brungodt, Solvor & Bjørk, Ida Torunn (2012). Læringsaktiviteter- en utforskende studie i Klinisk Ferdighetssenter.
 • Wighus, Marianne & Bjørk, Ida Torunn (2012). Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjort ved å ta i bruk læringsredskaper og nytt undervisnings opplegg i Klinisk Ferdighetssenter, et aksjonsforskningsprosjekt.
 • Wighus, Marianne; Reierson, Inger Åse; Hvidsten, Anne; Brungot, Solvor Kari & Bjørk, Ida Torunn (2012). Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjordt ved å ta ibruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i klinisk ferdighetssenter - et akjsonsforskningsprosjekt.
 • Christiansen, Bjørg & Bjørk, Ida Torunn (2012). Perceptions of good work among 3rd year nursing students-implications for learning.
 • Solberg, Marianne Trygg; Bjørk, Ida Torunn & Hansen, Thor Willy Ruud (2012). Adherence to ventilation and oxygenation targets in mechanically ventilated premature and sick newborns – a retrospective study.
 • Bjørk, Ida Torunn; Brynildsen, Grethe; Fredriksen, Anne Marie Skovsgaard; Larsen, Karin; Lomborg, Kirsten & Nielsen, Carsten [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation.
 • Brynildsen, Grethe; Hestetun, Margrete; Berntsen, Karin & Bjørk, Ida Torunn (2012). A collaborative project to improve the quality of nursing students’ clinical placement in nursing homes.
 • Berntsen, Karin; Brynildsen, Grethe; Hestetun, Margrete & Bjørk, Ida Torunn (2012). Nursing students’ clinical learning environment in nursing homes – lack of innovative learning strategies.
 • Tøien , Mette; Heggelund, Morten; Landmark , Bjørg ; Bjørk, Ida Torunn & Fagerstrøm , Lisbeth (2011). Kan helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk støtte den eldres helseressurser og muligheter til et godt liv i eget hjem?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 22. nov. 2016 12:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter