Ida Torunn Bjørk

Bilde av Ida Torunn Bjørk
English version of this page
Telefon +47 22850577
Mobiltelefon +47 97591890
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Hovedområde for forskning

 • Utvikling av praktiske ferdigheter i sykepleie
 • Læringsmiljø i klinikken
 • Læring mellom kollegaer/studenter (peer learning)
 • Kliniske vurderinger
 • Systematisk kompetanseutvikling i klinikken

Sekundærområde for forskning

 • Utfordringer i intensiv sykepleiepraksis
 • Pasientproblematikk ved langvarige sykdomstilstander

Undervisning

 • Kvalitativ metode (SYKVIT4223)
 • Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder (SYKVIT4021)
 • Sykepleievitenskap og –tjeneste (SYKVIT 4011)
 • Medansvarlig for doktorgradsseminarer ved avdelingen

Bakgrunn

 • Professor, Avdeling for sykepleievitenskap fra 2010
 • Førsteamanuensis, Institutt for Sykepleievitenskap og helsefag fra 2006
 • Dr.polit i 2000, Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo
 • Programleder for master i sykepleievitenskap fra 2007
 • Representant i Nasjonalt Fagråd i Helsevitenskap fra 2009
 • Medlem i redaksjonsgruppen i Vård i Norden, fra 1999
 • CV (pdf)

Samarbeid

 • Leder av norsk-dansk forskningsgruppe Research in Nursing Skills (RiNS) med deltakere fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Universitetet i Århus, VIA University College i Århus og Silkeborg og Universitetssykehuset i Århus.
 • Medlem av Nettverk for studier om samlæring (peer learning) med deltakere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo.
Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 22. nov. 2016 12:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter