English version of this page

Evaluering av usikker evidens i persontilpasset medisin – PRECISE

PRECISE er et helseøkonomisk prosjekt innen persontilpasset medisin, finansiert av NordForsk.

PRECISE består av en erfaren forskergruppe med deltagere fra Norge, Sverige og England. Et samarbeid med nordiske beslutningstakere, danner grunnlag for utvikling av retningslinjer for godkjenning av legemidler.

Om prosjektet

I PRECISE ønsker vi å bidra til bedre beslutninger knyttet til håndtering av usikkerhet i finansiering av persontilpasset behandling med usikker evidens. I PRECISE vil vi utvikle eksisterende metoder for håndtering av usikkerhet og heterogenitet innen økonomisk evaluering av persontilpasset medisin. I tillegg til metodeutvikling, vil vi i PRECISE anvende metodene på evalueringer av legemidler, samt vurdering av persontilpasset medisin innen oppfølging av ikke-alkohol relatert leversykdom. Målet er å demonstrere verdien av å anvende metodene på beslutningen om å finansiere ny teknologi (legemiddel eller diagnostikk).

Delprosjekter

Delprosjekt 1 (Universitetet i Oslo): Kostnader og gevinster ved tidlig tilgang på ny teknologi (behandlinger, legemidler og/eller tester) hvor data er umodne.

Delprosjekt 2 (Linköping Universitet): Riktig behandling til riktig person med den optimale evalueringsmetoden og forskningsportefølje.

Delprosjekt 3 (Universitetet i Oslo): Anbefalinger for å forbedre retningslinjer, som nasjonale retningslinjer for finansiering av nye legemidler.

Finansiering

Nordforsk (Biotek2021) – Bioteknologi og verdiskapning (Innovations in Personalised Medicine: Towards Implementation of Personalised Medicine in Health Care)

Samarbeid

Statens legemiddelverk

Folkehelseinstituttet

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) , Linköping Universitet

School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield

Centre for Health Economics, University of York

Population Health Sciences, University of Bristol

Prosjektperiode

Mai 2019 til Mai 2023.

Publisert 8. sep. 2020 12:11 - Sist endret 14. sep. 2020 11:13