English version of this page

Tvunget psykisk helsevern: Hvordan redusere bruk overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser?

Forskningsprosjektet ReCoN - Reducing Coercion in Norway - har som mål å øke kunnskapen om tvangsbruk i Norge, med fokus på tvangsinnleggelser og tvungent psykisk helsevern (TPH) uten døgnopphold (TUD).

Om ReCoN

Det er et uttalt ønske fra norske helsemyndigheter at bruk av tvungent psykisk helsevern (TPH) overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser reduseres. Formålet med prosjektet er å se på løsninger for hvordan dette er mulig.

Prosjektet er delt i i fem arbeidspakker:

  1. Hva er ‘problemet’ med tvang? En policy-analyse av konkurrerende diskurser om problemdefinisjoner og løsninger
  2. Hvor stor er variasjonen i bruk av tvunget psykisk helsevern mellom norske kommuner og hva karakteriserer de kommunale tjenestene i områder med høyt og lavt nivå av tvangsbruk?
  3. Hva er populasjonsprediktorene for variasjon i bruken av tvang?
  4. Kan en intervensjon på kommunenivå redusere tvangsbruk?
  5. Hva er implikasjonene av 1-4 for hvordan vi skal utøve gode, etisk forsvarlige tjenester og hvordan kan denne kunnskapen implementeres i praksis?

Resultater

Mål

Bakgrunn

Tvang er kontroversielt, og det er uklart hvor god overenstemmelse det er mellom politiske føringer, og perspektivene til dem som utsettes for og de som utøver tvang. Henvisninger til tvunget psykisk helsevern kommer oftest fra fastleger, legevakt eller andre kommunale tjenester, og vedtakene fattes i spesialisthelsetjenesten. Derfor trenger vi kunnskap om både kommunale og spesialisthelsetjenester for å identifisere hvor potensialet for å redusere bruken av tvang ligger.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) på Akershus Universitetssykehus, Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA), i samråd med Mental helse.

 

Start - Slutt

2018-2022

 

Publisert 22. nov. 2019 09:50 - Sist endret 22. nov. 2019 09:50

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere