English version of this page

Tilpasning og bruk av aktivitetshjelpemidler

Dette prosjektet utforsker hvordan en trehjulssykkel kan best tilpasses hvert individ, og hvilken effekt anskaffelse av en trehjulssykkel har på sykling og generelt aktivitetsnivå i eget lokalmiljø. Dette prosjektet utforsker hvordan en trehjulssykkel kan best tilpasses hvert individ, og hvilken effekt anskaffelse av en trehjulssykkel har på sykling og generelt aktivitetsnivå i eget lokalmiljø.

Om prosjektet

Ulike biomekaniske og sensorteknologiske tester (balanse, muskelstyrke, utholdenhet og leddutslag) gjennomføres for å se om resultat på noen av disse testene kan predikere hvilken trehjulssykkel som egner seg best for hvilke personer. Spørreundersøkelse besvares når de søker om sykkel og etter at de har hatt mulighet for å bruke sykkel en periode. Skjemaet fanger opp eventuell endring i sykkelferdighet, tilfredshet med sykling, mengde sykling o.l. I tillegg måles generelt aktivitetsnivå over sju dager før og etter de har mottatt sykkel, for å se om det er endring i aktivitetsnivå når de har mulighet for å bruke sykkel. Det undersøkes også om det er forskjell på f.eks. tilfredshet med sykling og eventuell endring av aktivitetsnivå mellom to grupper; de som søker om sykkel som aktivitetshjelpemiddel etter opphold på et helsesportsenter og de som søker etter utprøving i regi av NAV Hjelpemiddelsentral.Ulike biomekaniske og sensorteknologiske tester (balanse, muskelstyrke, utholdenhet og leddutslag) gjennomføres for å se om resultat på noen av disse testene kan predikere hvilken trehjulssykkel som egner seg best for hvilke personer. Spørreundersøkelse besvares når de søker om sykkel og etter at de har hatt mulighet for å bruke sykkel en periode. Skjemaet fanger opp eventuell endring i sykkelferdighet, tilfredshet med sykling, mengde sykling o.l. I tillegg måles generelt aktivitetsnivå over sju dager før og etter de har mottatt sykkel, for å se om det er endring i aktivitetsnivå når de har mulighet for å bruke sykkel. Det undersøkes også om det er forskjell på f.eks. tilfredshet med sykling og eventuell endring av aktivitetsnivå mellom to grupper; de som søker om sykkel som aktivitetshjelpemiddel etter opphold på et helsesportsenter og de som søker etter utprøving i regi av NAV Hjelpemiddelsentral.Ulike biomekaniske og sensorteknologiske tester (balanse, muskelstyrke, utholdenhet og leddutslag) gjennomføres for å se om resultat på noen av disse testene kan predikere hvilken trehjulssykkel som egner seg best for hvilke personer. Spørreundersøkelse besvares når de søker om sykkel og etter at de har hatt mulighet for å bruke sykkel en periode. Skjemaet fanger opp eventuell endring i sykkelferdighet, tilfredshet med sykling, mengde sykling o.l. I tillegg måles generelt aktivitetsnivå over sju dager før og etter de har mottatt sykkel, for å se om det er endring i aktivitetsnivå når de har mulighet for å bruke sykkel. Det undersøkes også om det er forskjell på f.eks. tilfredshet med sykling og eventuell endring av aktivitetsnivå mellom to grupper; de som søker om sykkel som aktivitetshjelpemiddel etter opphold på et helsesportsenter og de som søker etter utprøving i regi av NAV Hjelpemiddelsentral.Ulike biomekaniske og sensorteknologiske tester (balanse, muskelstyrke, utholdenhet og leddutslag) gjennomføres for å se om resultat på noen av disse testene kan predikere hvilken trehjulssykkel som egner seg best for hvilke personer. Spørreundersøkelse besvares når de søker om sykkel og etter at de har hatt mulighet for å bruke sykkel en periode. Skjemaet fanger opp eventuell endring i sykkelferdighet, tilfredshet med sykling, mengde sykling o.l. I tillegg måles generelt aktivitetsnivå over sju dager før og etter de har mottatt sykkel, for å se om det er endring i aktivitetsnivå når de har mulighet for å bruke sykkel. Det undersøkes også om det er forskjell på f.eks. tilfredshet med sykling og eventuell endring av aktivitetsnivå mellom to grupper; de som søker om sykkel som aktivitetshjelpemiddel etter opphold på et helsesportsenter og de som søker etter utprøving i regi av NAV Hjelpemiddelsentral.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bidra til å fremme økt aktivitet, mestringsglede og sosial deltagelse for personer med funksjonsnedsettelser, ved økt treffsikkerhet i utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av ulike typer sykler som aktivitetshjelpemiddel.Prosjektets hovedmål er å bidra til å fremme økt aktivitet, mestringsglede og sosial deltagelse for personer med funksjonsnedsettelser, ved økt treffsikkerhet i utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av ulike typer sykler som aktivitetshjelpemiddel.

Finansiering

Stiftelsen Sophies Minde

Samarbeid

  • Beitostølen Helsesportsenter
  • Valnesfjord Helsesportsenter
  • NAV Hjelpemiddelsentral

Start-slutt

August 2018 – September 2021

Publisert 16. des. 2020 12:11 - Sist endret 7. jan. 2022 11:10