Samhandling og IKT (SIKT) (avsluttet)

Samhandlingsreformens fremheving av IKT som viktig hjelpemiddel for å realisere målet om sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Dette prosjektet skal evaluere bruken av IKT som verktøy i samhandling.

Om prosjektet

Vi skal i SIKT-prosjektet undersøke hvordan IKT bruken understøtter målet om helhetlige pasientforløp og hvilke muligheter for forbedring som finnes ved å utnytte IKT mer effektivt.  Dette gjør vi ved å innhente helsearbeideres synspunkter på hvordan bruk av IKT støtter det å yte sammenhengende helse- og omsorgstjenester, og ved å studere pasienter/brukeres opplevelse av muligheter til å ha oversikt over og innsyn i egne helseopplysninger.

Det blir satt fokus på tre dimensjoner i prosjektet:

 1. Informasjonskvalitet i forhold til rett tid, sted og relevans,
 2. pasientsikkerhet i forhold til om det oppstår uheldige konsekvenser, og
 3. effektivitet i forhold til transaksjonskostnader. Prosjektet er delt opp i to arbeidspakker.

Det er NTNU som har prosjektledelsen, mens Avdeling for sykepleievitenskap, Helsam har ansvar for en arbeidspakke.  I denne arbeidspakken skal vi studere utviklingen av og endring over tid i elektronisk kommunikasjon og samhandling mellom kommune og sykehus. Mer spesifikt skal vi undersøke:

 • Funksjonalitetsutfordringer
 • Muligheter og begrensinger ved IKT samhandling
 • Organisering
 • Endring i tjenester

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NFRs forskningsprogram EVASAM (prosjekt 229623).

Samarbeid

 • Pieter Toussaint, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP),
 • NTNU (prosjektleder),
 • Berit J Brattheim, NSEP , NTNU,
 • Tonje Osmundsen, Trond Kongsvik og Hans Tilseth, Studio Apentura NTNU Samfunnsforskning

Start - slutt

 • 2013-2015
Publisert 19. des. 2013 16:07 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09