Ragnhild Hellesø

Bilde av Ragnhild Hellesø
English version of this page
Telefon +47-22850566
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Faglige, organisatoriske og teknologiske muligheter og utfordringer i utvikling av nye praksismodeller i helsetjenesten
 • eHelse med spesifikt fokus på utvikling og bruk av elektroniske informasjonssystemer mellom helsepersonell
 • Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • Informasjonspraksiser i hjemmesykepleien
 • Hjertesviktpasienters informasjonshåndtering
 • Pårørende til eldre med langvarige sykdommer

Undervisning

 • Programleder master i sykepleievitenskap
 • Programleder master i avansert geriatrisk sykepleie
 • SYKVIT 4021
 • SYKVIT 4311
 • SYKVIT 4320
 • GERSYK 4102
 • MF 9175

Bakgrunn

 • Professor ved Helsam, ASV fra 2015
 • Professor II NTNU, Senter for omsorgsforskning 2016-
 • Førsteamanuensis ved Helsam, ASV (2010-2015)
 • Visiting scholar ved Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions, Boston, MA (2008-2010)
 • Post-doktor ved ISH, UiO (2007-2010)
 • Førsteamanuensis, ISH, UiO & NSEP, NTNU ( 50/50) (2006-2007)
 • Professor II Høgskolen i Gjøvik, Senter for omsorgsforskning Østlandet 2011-2015
 • Dr. polit i 2005 ved Det medisinske fakultet, UiO
 • Har tidligere erfaring som prosjektleder ved utvikling og implementering av elektronisk pasientjournal, fagsjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og mange års erfaring fra sykehus

Priser

 • Posterpris for beste visuelle uttrykk på Sykepleierkongressen 2016
 • SINTEFs pris for fremragende forskning 2015
 • Beste vitenskapelige artikkel om elektronisk samhandling - kåret av IMIA Yearbook of Medical Informatics 2015
 • Førstepris for beste vitenskapelige artikkel på Innlandskongressen 2013
 • Førstepris for posterpresentasjon på Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse 2009

Verv

 • Medlem i TU 2015
 • Eksternt styremedlem IHO Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet Tromsø 2014 -
 • Medlem i Regionaletisk komite Helse Sør-Øst 2008-2013
 • Styremedlem i ProRec til 2013

Samarbeid

 • University of John Hopkins ElderPlus
 • Sintef Helse
 • Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NTNU
 • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø
 • Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions, Boston, MA
 • NTNU Gjøvik

Publikasjoner

 • Aamodt, Ina Thon; Lycholip, Edita; Celutkiené, Jelena; Strømberg, Anna; Atar, Dan; Falk, Ragnhild Sørum; von Lueder, Thomas Gero; Hellesø, Ragnhild; Jaarsma, Tiny & Lie, Irene (2019). Health care professionals' perceptions of home telemonitoring in heart failure care: Cross-sectional survey. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  21:e10362(2), s 1- 11 . doi: 10.2196/10362 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Germossa, Gugsa Nemera; Hellesø, Ragnhild & Sjetne, Ingeborg Strømseng (2019). Hospitalized patients’ pain experience before and after the introduction of a nurse-based pain management programme: a separate sample pre and post study.. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955. . doi: https://doi.org/10.1186/s12912-019-0362-y
 • Hellesø, Ragnhild; Lyngstad, Merete; Brattheim, Berit J & Melby, Line (2019). Samhandling mellom sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten før, under og etter samhandlingsreformen, I: Ragnhild Hellesø & Rose Mari Olsen (red.),  Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63264-9.  Kapittel 8.  s 153 - 178 Vis sammendrag
 • Hellesø, Ragnhild & Sogstad, Maren Kristine Raknes (2019). «Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig å skrive om det» – sykepleieres refleksjoner om sin journalføring, I: Ragnhild Hellesø & Rose Mari Olsen (red.),  Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63264-9.  Kapittel 4.  s 73 - 89 Vis sammendrag
 • Johannesen, Lasse Morten & Hellesø, Ragnhild (2019). Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.76342
 • Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Brattheim, Berit J & Toussaint, Pieter Jelle (2019). Irrelevant, dårlig strukturert og forsinket informasjon – en analyse av utfordringer knyttet til samhandling mellom sykehus og kommuner, I: Ragnhild Hellesø & Rose Mari Olsen (red.),  Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63264-9.  Kapittel 7.  s 131 - 152
 • Ore, Stephan; Rosvold, Elin Olaug & Hellesø, Ragnhild (2019). Lessons learned from introducing huddle boards to involve nursing staff in targeted observation and reporting of medication effect in a nursing home. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  Volume 2019(12), s 43- 50 . doi: https://doi.org/10.2147/JMDH.S182872 Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas & Hellesø, Ragnhild (2019). Nurses' information practice in municipal health care—A web-like landscape. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  28(13-14), s 2706- 2716 . doi: 10.1111/jocn.14873
 • Germossa, Gugsa Nemera; Sjetne, Ingeborg Strømseng & Hellesø, Ragnhild (2018). The Impact of an In-service Educational Program on Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding Pain Management in an Ethiopian University Hospital. Frontiers In Public Health.  ISSN 2296-2565.  6 . doi: 10.3389/fpubh.2018.00229 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Hellesø, Ragnhild & Bergland, Ådel (2018). Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(1) . doi: 10.1186/s12913-018-3550-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hellesø, Ragnhild & Fagermoen, May Solveig (2018). The contribution of Research-based master's theses to knowledge building in nursing. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).  ISSN 1925-4040.  8(11), s 35- 42 . doi: 10.5430/jnep.v8n11p35 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hellesø, Ragnhild & Gautun, Heidi (2018). Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250, s 217- 220 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-217 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melby, Line; Obstfelder, Aud & Hellesø, Ragnhild (2018). “We Tie Up the Loose Ends”: Homecare Nursing in a Changing Health Care Landscape. Global Qualitative Nursing Research.  ISSN 2333-3936.  5 . doi: 10.1177/2333393618816780 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sockolow, Paulina; Hellesø, Ragnhild & Ekstedt, Mirjam (2018). Digitalization of patient information process from hospital to community (home) care nurses: International perspectives. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250, s 227- 229 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-227 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stuhlfauth, Susanne; Melby, Line & Hellesø, Ragnhild (2018). Everyday Life After Colon Cancer: The Visible and Invisible Challenges. Cancer Nursing.  ISSN 0162-220X.  41(6), s E48- E57 . doi: 10.1097/NCC.0000000000000506 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finstad, Jeanette; Kolstadbråten, Knut Magne & Hellesø, Ragnhild (2017). Slik vurderer helsepersonell egen kompetanse etter traumekurs. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 22 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.64387 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solli, Hilde; Bjørk, Ida Torunn; Hvalvik, Sigrun & Hellesø, Ragnhild (2017). Like an extended family: Relationships that emerge when older caregivers use written messages to communicate in an ICT-based healthcare service. Informatics for Health and Social Care.  ISSN 1753-8157.  43(2), s 207- 217 . doi: 10.1080/17538157.2017.1364245 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild & Brattheim, Berit J (2017). Does Information Quality matter?. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  2001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brattheim, Berit J; Hellesø, Ragnhild & Melby, Line (2016). Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11(1), s 26- 33 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.56830 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brattheim, Berit J; Hellesø, Ragnhild & Melby, Line (2016). Planning for post-hospital care - local challenges to general benefits of e-messages: hospital staff's perspectives. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  1574, s 43- 52 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjevjon, Edith L Roth; Romøren, Tor Inge; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2016). Older Patients’ and Next of Kin’s Perspectives on Continuity in Long-Term Home Health Care. Home Health Care Management & Practice.  ISSN 1084-8223.  28(3), s 142- 149 . doi: 10.1177/1084822315626001
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J & Toussaint, Pieter Jelle (2016). Exchange of information between hospital and home health care: A longitudinal perspective. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  225, s 349- 353 . doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-349 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjerkan, Jorunn; Hedlund, Marianne & Hellesø, Ragnhild (2015). Patients' contribution to the development of a web-based plan for integrated care-A participatory design study. Informatics for Health and Social Care.  ISSN 1753-8157.  40(2), s 167- 184 . doi: 10.3109/17538157.2014.907803
 • Borgen, Klara; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild & Steinsbekk, Aslak (2015). Elektronisk meldings­utveksling mellom hjemmetjenestene og fastleger. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  10(1), s 42- 48 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53388
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line & Hauge, Solveig (2015). Implications of observing and writing field notes through different lenses. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  2015(8), s 189- 197 . doi: 10.2147/JMDH.S82107
 • Hustad, Nina Berger; Hellesø, Ragnhild & Andersen, Marit Helen (2015). A qualitative study of manager experiences using the RAFAELA system. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336.  5, s 1224- 1232 . doi: 10.4236/ojn.2015.511109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lyngstad, Merete; Hofoss, Dag; Grimsmo, Anders & Hellesø, Ragnhild (2015). Predictors for Assessing Electronic Messaging Between Nurses and General Practitioners as a Useful Tool for Communication in Home Health Care Services: A Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  17(2) . doi: 10.2196/jmir.4056
 • Melby, Line; Brattheim, Berit & Hellesø, Ragnhild (2015). Patients in transition – improving hospital–home care collaboration through electronic messaging: providers’ perspectives. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  24(23-24), s 3389- 3399 . doi: 10.1111/jocn.12991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellesø, Ragnhild & Olsen, Rose Mari (red.) (2019). Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63264-9.  205 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellesø, Ragnhild (2019, 28. september). Det er lederes ansvar å sette inn tiltak som kan lette journalføringen.. [Fagblad].  Sykepleien.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). Første- og andrespråklige sykepleieres journalføring.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). Hva sier kunnskapsgrunnlaget om pleie- og omsorgsmeldinger.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). Hvordan lykkes med å involvere brukere i helsetjenesten?.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). Kunnskapsgrunnlaget om pleie- og omsorgsmeldinger.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). Samhandling til det bedre eller verre?.
 • Hellesø, Ragnhild (2019). The emergence of new health care landscape - implications for practice, research and education.
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line & Obstfelder, Aud (2019). Helse- og omsorgstjenestens nye landskap - betydning for hjemmetjenestens arbeid?.
 • Kirkevold, Marit; Mathisen, Lars; Hellesø, Ragnhild; Kvangarsnes, Marit; Bergland, Ådel; Kapstad, Heidi & Førsund, Linn Hege (2019). Spesialistsykepleiere skal møte udekkede behov. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290. Vis sammendrag
 • Kumlin, Marianne & Hellesø, Ragnhild (2019). Brukermedvirkning- hvordan er samspillet i pasientforløp?.
 • Sogstad, Maren Kristine Raknes & Hellesø, Ragnhild (2019). Formelle og uformelle informasjonskanaler.
 • Sogstad, Maren Kristine Raknes & Hellesø, Ragnhild (2019). Sykepleierenes dokumentasjonssystem suppleres med uformelle infromasjonskanaler.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; Celutkiené, Jelena; Strømberg, Anna; Atar, Dan; Falck, Ragnhild Sørum; von Lueder, Thomas Gero; Hellesø, Ragnhild; Jaarsma, Tiny & Lie, Irene (2018). Remote patient telemonitoring in heart failure care. Experiences and perception of nurses and physicians in the Nordic Baltic region.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; von Lueder, Thomas Gero; Atar, Dan; Hellesø, Ragnhild; Jaarsma, Tiny; Celutkiené, Jelena; Strömberg, Anna & Lie, Irene (2018). Telemonitoring of heart failure patients in clinical practice - a nordic baltic survey.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; von Lueder, Thomas Gero; Atar, Dan; Hellesø, Ragnhild; Jaarsma, Tiny; Celutkiené, Jelena; Strömberg, Anna & Lie, Irene (2018). Telemonitoring of heart failure patients in clinical practice a Nordic Baltic survey.
 • Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild & Øien, Henning (2018). Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?.
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Avansert geriatrisk sykepleie – erfaringer og utfordringer.
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Avansert geriatrisk sykepleie (AGS) – erfaringer og utfordringer i etableringsarbeidet..
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Hvem må ut?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  4(2) . doi: DOI: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-02-02
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Presentasjon av PriCare.
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Prioriteringer i kommunehelsetjenesten - betydning for sykepleien?.
 • Hellesø, Ragnhild (2018). Towards understanding the complexity of home care nursing.
 • Johannesen, Lasse Morten & Hellesø, Ragnhild (2018). Sykepleieres språklige ferdigheter – betydning for pasientperspektiv i pasientjournalen.
 • Johannesen, Lasse Morten; Hellesø, Ragnhild & Ryen, Else (2018). Innhold og språkbruk i journaler forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk og norsk som førstespråk.
 • Johansen, Steinar; Hellesø, Ragnhild & Gjevjon, Edith Roth (2018). SAFE identification of patients at risk for readmission to municipal acute care units. Vis sammendrag
 • Kumlin, Marianne; Hellesø, Ragnhild; Kvigne, Kari Johanne & Berg, Geir Vegard (2018). Å henge i løse luften» Pasientens perspektiv på pasientforløp.
 • Rosvold, Elin Olaug; Svensberg, Karin; Kalleberg, Birgitte; Mathiesen, Liv; Hellesø, Ragnhild & Hove, Lene Hystad (2018). SamPraks Research Project at UiO.
 • Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild & Sogstad, Maren Kristine Raknes (2018). Uformell omsorg i prioriteringsdebatten: ulike typer oppgaver og omsorgsgivere.
 • Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter & Hellesø, Ragnhild (2018). Patient records in long-term care: An invaluable source of information?.
 • Stokke, Randi; Rønning, Rolf; Fuglsang, Lars; Hellesø, Ragnhild & Sogstad, Maren Kristine Raknes (2018). From "plug" to "play". Making established technology innovations work in caring services..
 • Wøien, Hilde; Svendsen, Edel Jannecke & Hellesø, Ragnhild (2018). Sykepleiere med spesialisering. Bedre helsetjeneste med forskrivningsrett?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas R. & Hellesø, Ragnhild (2018). ICNP® in Nursing Documentation – When Expectations Meet Reality. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250, s 235 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-235
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; von Lueder, Thomas Gero; Atar, Dan; Hellesø, Ragnhild; Jaarsma, Tiny; Celutkiené, Jelena; Strømberg, Anna & Lie, Irene (2017). Telemonitoring of heart failure patients in clinical practice - a Nordic Baltic survey.
 • Brattheim, Berit J; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild & Toussaint, Pieter Jelle (2017). Does Information Quality Matter? (PAHI2017 presentation).
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Forskning og kunnskap i kommunesektoren..
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Hva sier forskningen om informasjon i utskrivningsprosessen?.
 • Hellesø, Ragnhild (2017, 29. september). Hvem skal ut?.  Oppland arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Nye utfordringer krever nye roller i sykepleie..
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Perspektiver på e-helse i utvikling og praksis.
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Prioriteringer i kommunehelsetjenesten.
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Prioritizing care. Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape.
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Samhandling - betydning for utdanning?.
 • Hellesø, Ragnhild (2017). Teknologiens møte med fag og organisasjon i helse- og omsorgstjenesten.. Vis sammendrag
 • Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Hellesø, Ragnhild & Kvigne, Kari Johanne (2017). Eldre med sammensatte helseproblemer- hva forstås med pasientforløp.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina & Hellesø, Ragnhild (2017). Med hvilken stemme skal vi snakke om dagens sykepleie?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Sogstad, Maren Kristine Raknes & Hellesø, Ragnhild (2017). A new care service landscape, challenging integrated care?.
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2017). What has standardization got to do with it? Nursing documentation in Norwegian community health care.
 • Brattheim, Berit J; Melby, Line & Hellesø, Ragnhild (2016). PLO-meldinger som samhandlingsverktøy: utfordringer for dokumentasjon av sykepleie?. NSFs faggruppe for ehelse.  (1)
 • Brattheim, Berit J; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild & Toussaint, Pieter Jelle (2016). Sårbare systemer: Sykepleiernes strategier når PLO-meldinger kommer til kort.
 • Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild & Osmundsen, Tonje (2016). Samhandling med IKT (SIKT), prosjekt 229623 Sluttrapport til Forskningsrådet.
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Avansert geriatrisk sykepleie (AGS) – erfaringer og utfordringer.
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Avansert geriatrisk sykepleie (AGS) – erfaringer og utfordringer i utdanningen.
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Avansert greiatrisk sykepleier - muligheter i utdanningen.
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Information challenges in patient transition. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  225, s 724- 726 . doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-724
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Samhandling – endringar over tid?.
 • Hellesø, Ragnhild (2016). Sykepleiernes nye rolle.
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J & Toussaint, Pieter Jelle (2016). Den røde tråden.
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J & Toussaint, Pieter Jelle (2016). Integrating patient care across Norwegian healthcare settings – a ten-year perspective.
 • Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Toussaint, Pieter Jelle & Brattheim, Berit J (2016). Elektronisk samhandlingen for bedre pasientforløp – en utforskende studie.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina & Hellesø, Ragnhild (2016). Hva er sykepleie?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (8), s 58- 60 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.58491 Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2016). Standardiserte veiledende planer - hjelpemiddel eller sovepute?.
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2016). Success criteria for implementing Standardized Care Plans in community health Care.
 • Bjerkan, Jorunn; Faxvaag, Arild & Hellesø, Ragnhild (2015). ICT in ICP: Analysing user participation in testing of a web-based tool for Individual Care Plans.
 • Brattheim, Berit; Hellesø, Ragnhild & Melby, Line (2015). Planning for post-hospital care - local challenges to general benefits of e-messages:hospital staff's perspectives.
 • Dale, Bjørg; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Moe, Aud & Sogstad, Maren (2015). Er tjenestene fortsatt «på strekk»?.
 • Hellesø, Ragnhild (2015). Elektronisk samhandling -den røde tråden?.
 • Hellesø, Ragnhild (2015). Future demographic changes and the influence on health care services - the ICT contribution to these challenges.
 • Hellesø, Ragnhild (2015). Samhandling - samspel mellom fag, organisering og teknologi.
 • Hellesø, Ragnhild (2015). Samhandling for bedre pasientomsorg.
 • Hellesø, Ragnhild; Sockolow, Paulina; Radhakrishnan, Kavita & Cummings, Liz (2015). Interoperability of Home Health Care Information Across Care Settings: Challenges of Flow from Hospital to Home.
 • Høilund, Linn Marie & Hellesø, Ragnhild (2015). Kvalitetsarbeid i sykehjem etter deltakelse i læringsnettverk.Et ledelsesperspektiv..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 22. mars 2017 09:50