Ragnhild Hellesø

Bilde av Ragnhild Hellesø
English version of this page
Telefon +47 22850566
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Avdelingsleder for Avdeling for sykepleievitenskap. 

Faglige interesser

 • Faglige, organisatoriske og teknologiske muligheter og utfordringer i utvikling av nye praksismodeller i helsetjenesten
 • eHelse med spesifikt fokus på utvikling og bruk av elektroniske informasjonssystemer mellom helsepersonell
 • Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • Informasjonspraksiser i hjemmesykepleien
 • Hjertesviktpasienters informasjonshåndtering
 • Pårørende til eldre med langvarige sykdommer
 • Utdanning

Undervisning

 • SYKVIT 4021
 • SYKVIT 4311
 • SYKVIT 4320
 • GERSYK 4102
 • GERSYK 4405
 • GERSYK 4104
 • GERSYK 4202
 • HELSEF 4511
 • PhD-emner forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Bakgrunn

 • Honorary Skou Professor, Aarhus Universitet, 2019- 
 • Professor ved Helsam, ASV fra 2015
 • Professor II NTNU, Senter for omsorgsforskning 2016-
 • Førsteamanuensis ved Helsam, ASV (2010-2015)
 • Visiting scholar ved Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions, Boston, MA (2008-2010)
 • Post-doktor ved ISH, UiO (2007-2010)
 • Førsteamanuensis, ISH, UiO & NSEP, NTNU ( 50/50) (2006-2007)
 • Professor II Høgskolen i Gjøvik, Senter for omsorgsforskning Østlandet 2011-2015
 • Dr. polit i 2005 ved Det medisinske fakultet, UiO
 • Har tidligere erfaring som prosjektleder ved utvikling og implementering av elektronisk pasientjournal, fagsjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og mange års erfaring fra sykehus
 • Hovedfag sykepleievitenskap (1996).

Priser

 • Posterpris for beste visuelle uttrykk på Sykepleierkongressen 2016
 • SINTEFs pris for fremragende forskning 2015
 • Beste vitenskapelige artikkel om elektronisk samhandling - kåret av IMIA Yearbook of Medical Informatics 2015
 • Førstepris for beste vitenskapelige artikkel på Innlandskongressen 2013
 • Førstepris for posterpresentasjon på Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse 2009

Verv

 • Medlem i TU 2015-2016
 • Eksternt styremedlem IHO Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet Tromsø 2014 -
 • Medlem i Regionaletisk komite Helse Sør-Øst 2008-2013
 • Styremedlem i ProRec til 2013

Samarbeid

 • Aarhus universitet
 • Network APN-EDU/2020
 • University of John Hopkins ElderPlus
 • Sintef Helse
 • Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NTNU
 • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø
 • Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions, Boston, MA
 • NTNU Gjøvik
Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 31. aug. 2021 13:25