Deltakere i Kliniske forløp og prognostiske faktorer for skuldersmerter

Andre deltakere

  • Kaia B. Engebretsen
  • Fysioterapeuter i praksisfeltet tilknyttet FYSIOPRIM