English version of this page

Teknologi og etikk (avsluttet)

Teknologi har blitt en mer og mer dominerende del av medisin og  helsetjenesten. Selv om teknologi tradisjonelt har blitt sett på som et nøytralt verktøy til å oppnå et (eksternt) moralsk endepunkt, har det blitt tydelig at teknologi er involvert i verdisettingen i helsetjenesten. Prosjektet ser på denne relasjonen mellom teknologi og helse.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 18:07 - Sist endret 2. feb. 2016 11:35