English version of this page

To nye samarbeidskommuner: Stjørdal og Råde

I løpet av 2022 har SAFE-prosjektet etablert samarbeid med to nye kommuner: Stjørdal kommune og Råde kommune.

Dermed er antall samarbeidskommuner doblet! Fra før samarbeider vi med Moss kommune og Stange kommune. I løpet av sommeren gjennomførte vi to nye fokusgruppeintervju, begge i Stjørdal kommune – totalt har vi seks intervju.


Videre vil samarbeidet med Råde og Stjørdal i hovedsak være knyttet til rekruttering av pasienter til den kvalitative delen av studien. Vi rekrutterer fram mot slutten av året, og 31. desember stenger vi for rekruttering.


I tillegg til rekruttering fører samarbeidet til gode diskusjoner rundt andre pågående og planlagte studier i SAFE, noe som øker relevansen av kunnskapen som kommer ut av studien.
 

Av Gudrun Maria Waaler Bjørnelv
Publisert 16. sep. 2022 14:36 - Sist endret 16. sep. 2022 14:36