Gry Stubberud

Bilde av Gry Stubberud
English version of this page
Telefon +47 22859236
Mobiltelefon +47 98234670 Resepsjon: +47 22850550 / Privat: +47 41780428
Rom Resepsjonen
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Frederik Holts Hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

Hovedansvar for resepsjons- og førstelinjetjenester:

  • Praktiske og administrative oppgaver knyttet til møter og arrangement
  • Bistå med kontorforvaltning og HMS
  • Praktisk oppfølging av prøveforelesing og disputas
  • Innkjøp knyttet til arrangementer og kontorrekvisita
Publisert 12. nov. 2013 11:04 - Sist endret 12. mars 2020 12:35