Sissel Aastorp

Bilde av Sissel Aastorp
English version of this page
Telefon +47 22850514
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for statsvitenskap (Student)

Arbeidsområder

Forskningsstøtte HELSAM

Besøksadresse Kirkeveien 166, Fredrik Holsts hus

  • Kartlegging og rådgivning innen eksternfinansiering for forskning, herunder formidling av utlysninger, bistand i søknadsarbeid og utvikling av nye prosjekter.
  • Superbruker CRISTIN
  • Forskningsetikk, datalagring og personvern (REK, NSD, TSD med mer), inkludert Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

 

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, EU, Regelverk, prosjektstøtte, Cristin, datalagring, Budsjettering, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Publisert 26. juni 2014 10:10 - Sist endret 24. juni 2020 09:42