English version of this page

Seksjon for forskningsadministrasjon Helsam (FA)

Seksjonen skal ivareta oppgaver knyttet til ekstern finansiering inkludert kartlegging av aktuelle utlysninger og formidling av disse, bidra i utvikling av større prosjektsøknader, bistå prosjektledere i igangsettingsfasen av nytt prosjekt, superbrukere i CRISTIN samt bistå og rådgi i internkontrollarbeid (Kvalitetssystemet).

Vi bistår også med eksternfinansiert prosjektkoordinering etter avtalt frikjøp. Her inngår oppgaver som understøttelse av prosjektleder, drift og rapportering av prosjekter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Telefon: +47 22850550