Gro Næss

Faglige interesser

  • Helsetjenester til eldre på tvers av forvaltningsnivå.
  • Kunnskapsutvikling gjennom praksisnær forskning.
  • Sykepleierrollen og sykepleierkompetanse i helsetjenester.

Utdanning

  • Embetseksamen i sykepleievitenskap, Institutt for Sykepleieitenskap,  UiO 2004.
  • Sykepleierutdanning 1984 – 87, Sykepleierhøgskolen i Vestfold.

Praksis

  • Sykehuset i Vestfold, medisinsk klinikk  (20%)  2011 – d.d. Prosjektveileder
  • Høgskolelektor Høgskolen i Vestfold 1993 – 2012. Høgskolelektor
  • Spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste,  1987 – 2006 , Sykepleier.
Publisert 19. sep. 2012 15:20

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter