English version of this page

Rehabilitering av eldre hjemmeboende

Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere en samarbeidsmodell for tidlig diagnose og rehabilitering av eldre hjemmeboende som erfarer subakutt funksjonstap.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Mål

Å utvikle, teste og evaluere en samarbeidsmodell for tidlig diagnose og rehabilitering av eldre hjemmeboende som erfarer subakutt funksjonstap. Intervensjonen er et samarbeidsprosjekt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn

Sykdom hos gamle har ofte ukarakteristiske symptomer, preget av svikt i evnen til å utføre grunnleggende daglige gjøremål (funksjonssvikt). Hvis svikten oppstår raskt (timer til få døgn), er årsaken ofte en akutt sykdom som krever innleggelse. Men hvis funksjonssvikt oppstår noe mer gradvis (dager til uker - subakutt funksjonssvikt) kan den underliggende årsaken ofte identifiseres og behandles uten innleggelse, forutsatt at adekvate tiltak iverksettes raskt.

For hjemmeboende gamle som har hjemmetjenester, er hjemmesykepleierne gjerne de nærmeste til å identifisere en subakutt funksjonssvikt. Imidlertid viser flere studier at funksjonssvikt hos eldre ofte bare blir møtt med økte pleieressurser, ikke med adekvat diagnostisk innsats.

Metode

Nøkkelelementer i den planlagte intervensjonen er derfor:

 1. Opplæring av hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere for å identifisere subakutt funksjonssvikt
 2. Et dedikert system blant fastleger for å reagere raskt og igangsette adekvat diagnostisk utredning og rehabiliering
 3. Raskt tilbud om rehabiliteringstjenester (fra fysioterapeuter, ergoterapeuter etc.) enten i kommunen eller på sykehus, avhengig av behov.
 4. Støtte i alle deler av prosessen fra sykehuset ved behov.

Brukermedvirkning i prosjektet

 • CHARMs brukerpanel

Finansiering

 • Norges forskningsråd gjennom CHARM
 • Oslo universitetssykehus

Samarbeid

 • Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn
 • Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus
 • Avdeling for allmennmedisin ved Institutt for Helse og samfunn
 • Oslo kommune

Phd stipendiat

En stipendiat, Gro Næss er tilsatt i prosjektet.

Publikasjoner

Start - slutt

2012 - 

Publisert 18. okt. 2011 12:55 - Sist endret 21. juni 2022 10:09