heidilf

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Oppfølging av kreftoverlevere i primærhelsetjenesten
 • Samhandling i helsetjenesten
 • Gynekologi og obstetrikk

Bakgrunn

 • Stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, siden 2013
 • Fastlege ved Søgne legesenter siden 1997, avbrutt av ett år som ass.lege ved Kvinneklinikken Sørlandet sykehus i 2002
 • Medlem av Perinatalkomiteen ved Sørlandet sykehus siden 2008 og til d.d.
 • Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus 2006-2012 
 • Spesialist i allmennmedisin, 2005
 • Cand med, UiO 1995.
 • Psykologi grunnfag, Universitetet i Trondheim 1988

Priser

 • Poster-presentasjon Ca-Pri  (Cancer and Primary Care Research International Network), Boston, USA 2016
 • E-poster-presentasjon Ca-Pri, Aarhus Danmark 2015
 • AMFFs (Allmennmedisinsk forskningsfond) forskningspris 2014, PMU, Oslo 2014

Publikasjoner

 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Gjelstad, Svein & Brekke, Mette (2019). Exploring why patients with cancer consult general practitioners: a 1-year data extraction.. British Journal of General Practice Open.  ISSN 2398-3795. . doi: 10.3399/bjgpopen19X101663
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Stokstad, Trine & Vistad, Ingvild (2018). Gynecological cancer patients' attitudes toward follow-up care after cancer treatment: Do preferences reflect patients' experience? A cross-sectional questionnaire study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  97(11), s 1325- 1331 . doi: 10.1111/aogs.13396 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2015). General practitioners’ attitudes toward follow-up after cancer treatment: A cross-sectional questionnaire study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  33(4), s 223- 232 . doi: 10.3109/02813432.2015.1118836 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fidjeland, Heidi Lidal; Gjelstad, Svein; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2019). Do cancer patients consult their general practitioners, and why?.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2016). Gynecological cancer survivors’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2016). Gynecological cancer survivors`views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2015). Gynecological cancer patients’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2014). General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up..
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2013). Fastlegers erfaring med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter med vekt på samhandling.
 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna & Sandvik, Reidun Karin (2013). Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (21), s 20- 21 . doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mai 2016 15:33 - Sist endret 12. mai 2016 09:40