Heidi Lidal Fidjeland

Bilde av Heidi Lidal Fidjeland
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Oppfølging av kreftoverlevere i primærhelsetjenesten
 • Samhandling i helsetjenesten
 • Gynekologi og obstetrikk

Bakgrunn

 • Stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, siden 2013
 • Fastlege ved Søgne legesenter siden 1997, avbrutt av ett år som ass.lege ved Kvinneklinikken Sørlandet sykehus i 2002
 • Medlem av Perinatalkomiteen ved Sørlandet sykehus siden 2008 og til d.d.
 • Praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus 2006-2012 
 • Spesialist i allmennmedisin, 2005
 • Cand med, UiO 1995.
 • Psykologi grunnfag, Universitetet i Trondheim 1988

Priser

 • Poster-presentasjon Ca-Pri  (Cancer and Primary Care Research International Network), Boston, USA 2016
 • E-poster-presentasjon Ca-Pri, Aarhus Danmark 2015
 • AMFFs (Allmennmedisinsk forskningsfond) forskningspris 2014, PMU, Oslo 2014

Publikasjoner

 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Gjelstad, Svein & Brekke, Mette (2019). Exploring why patients with cancer consult general practitioners: a 1-year data extraction.. British Journal of General Practice Open.  ISSN 2398-3795. . doi: 10.3399/bjgpopen19X101663 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Stokstad, Trine & Vistad, Ingvild (2018). Gynecological cancer patients' attitudes toward follow-up care after cancer treatment: Do preferences reflect patients' experience? A cross-sectional questionnaire study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  97(11), s 1325- 1331 . doi: 10.1111/aogs.13396 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2015). General practitioners’ attitudes toward follow-up after cancer treatment: A cross-sectional questionnaire study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  33(4), s 223- 232 . doi: 10.3109/02813432.2015.1118836 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fidjeland, Heidi Lidal; Gjelstad, Svein; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2019). Do cancer patients consult their general practitioners, and why?.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2016). Gynecological cancer survivors’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2016). Gynecological cancer survivors`views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette & Vistad, Ingvild (2015). Gynecological cancer patients’ views on follow-up after cancer treatment.
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2014). General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up..
 • Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild & Brekke, Mette (2013). Fastlegers erfaring med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter med vekt på samhandling.
 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna & Sandvik, Reidun Karin (2013). Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (21), s 20- 21 . doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mai 2016 15:33 - Sist endret 12. mai 2016 09:40