English version of this page

Avdeling for allmennmedisin

Avdelingen driver forskning innen det allmennmedisinske fagfeltet og har ansvar for undervisningen i klinisk allmennmedisin for legestudenter.En viktig del av undervisningen skjer i femte studieår ved en seks uker lang praksisperiode hos en fastlege.

Studietilbud


Aktuelle saker

 • Cathrine Abrahamsen med pasient
  Et nytt samtaleverktøy for MUPS-pasienter hjalp fastlegene 1. nov. 2022

  «Før visste jeg ikke hvordan jeg kunne hjelpe disse pasientene. For noen år tilbake hadde forsker og fastlege Cathrine Abrahamsen avmaktsfølelse i konsultasjoner med pasienter som hadde medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS).

 • Prisvinnerne Ingvild Vik og Nikolai Klem
  Forskere mottok priser under Primærmedisinsk uke 1. nov. 2022

  To forskere, som begge har hatt veiledere ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo, ble belønnet med hver sin forskerpris under Primærmedisinsk uke i forrige uke.

 

Publikasjoner

 • Dahli, Mina Piiksi; Haavet, Ole Rikard; Ruud, Torleif & Brekke, Mette (2022). GPs’ identification of patients with mental distress: a coupled questionnaire and cohort study from norwegian urban general practice. BMC Primary Care. ISSN 2731-4553. 23(1). doi: 10.1186/s12875-022-01865-x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vallersnes, Odd Martin (2022). Hvordan møte mennesker med ruslidelser.
 • Eick, Frode; Vallersnes, Odd Martin; Fjeld, Heidi; Sørbye, Ingvil; Ruud, Sven Eirik & Dahl, Cecilie (2022). Use of an emergency primary clinic in Oslo by pregnant undocumented migrants compared to pregnant residents of Norway.

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Telefon: +47 22850550

Enhetskoder

Koststed 13103500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521500 Vortex, FS m.m.