Maud Cecilie Roos

Bilde av Maud Cecilie Roos
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Psykisk helsearbeid, rus- og avhengighet. Sosial ulikhet i helse. Medborgerskap og marginalisering. Kjønnsperspektiver på sykdom og helse.

Bakgrunn

Master i helsefagvitenskap, Medisinsk fakultet, UiO (2020)

Universitets- og høgskolepedagogikk, Oslo MET (2014)

Master i profesjonsetikk og diakoni, Teologisk fakultet, UiO (2013)

Bachelor i sykepleie, Lovisenberg Diakonale Høgskole (2004)

Jeg har variert bakgrunn som sykepleier, men har mest erfaring fra psykisk helsearbeid. Jeg har mye undervisningserfaring innen etikk, velferd, psykisk helse - og rusfeltet, og har et særlig engasjement for kvinnehelse og utsatte pasientgrupper. Fra september 2022 er jeg stipendiat på avdeling for tverrfaglig helsevitenskap med et prosjekt om kvinners situasjon og erfaringer som rusmiddelbrukere. 

Emneord: Kvalitative metoder, kjønnsperspektiver, rusmiddelbruk- og avhengighet, sosial ulikhet i helse

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 2. sep. 2022 12:22 - Sist endret 9. sep. 2022 13:08