Torunn Bjerve Eide

Bilde av Torunn Bjerve Eide
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Organisering og omfang av allmennmedisinske tjenester i Norge og internasjonalt
 • Pasienters opplevelse av allmennmedisinske tjenester
 • Fastlegens og allmennmedisinens betydning i helsetjenestetilbudet
 • Antibiotikabruk i allmennmedisin

Undervisning

Undervisning for medisinstudenter på ulike moduler innen emnene psykiatri i allmennmedisin, hypotyreose og prioriteringer i helsevesenet

Bakgrunn

 • Fastlege ved Majorstuhuset Legegruppe i Oslo siden 2013
 • PhD ved Avdeling for allmennmedisin, UiO 2019, med avhandlingen  General practitioners´ and patients´ experiences and expectations. A cross-sectional study from Norwegian and Nordic general practice
 • Fastlege Froland kommune 2008-2013
 • Spesialist i allmennmedisin 2009
 • Assistentlege, Indremedisinsk avd Sørlandet sykehus 2007-2008
 • Assistentlege, Avd for barne- og ungdomspsykiatri, Sørlandet sykehus 2005-2007
 • Fastlege Arendal kommune, 2003-2005
 • Cand.Med, Universitetet i Trondheim 2000
 • Fransk mellomfag 1992
 • Sosialantropologi grunnfag 1991

Verv

 • Norsk rådsrepresentant i European General Practice Research Network (EGPRN) siden 2019
 • Medlem i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) 2010-2018

Samarbeid

 • Nasjonalt ansvarlig  for studien Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC)
 • Norsk representant i den flernasjonale EconGP migration study

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Torunn Bjerve (2018). Current situation of General Practice in Norway. Challenges and Actions..
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). How can a general practitioner help? Patients’ and doctors’ views on reasons for visiting a GP; results from Norway..
 • Eide, Torunn Bjerve (2017). Current situation of General Practice in Norway. Challenges and Actions.
 • Eide, Torunn Bjerve (2017, 13. april). Fastlegen er også spesialist - på deg..  Aftenposten.no.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Differences in Nordic general practitioners´ participation in treatment and follow-up of common medical conditions..
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Nordic general practitioners´ role in the treatment and follow-up of common medical conditions..
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2016). Procedures, tests and medical equipment in Nordic general practice..
 • Eide, Torunn Bjerve (2015). GPs workload in the Nordic countries.
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2015). Are patient experiences in general practice affected by independent organizational factors?.
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2014). Norske allmennlegers arbeidshverdag – hva skjer på legekontorene og hvordan opplever pasientene det?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juli 2016 10:25 - Sist endret 24. aug. 2020 14:11