Torunn Bjerve Eide

Bilde av Torunn Bjerve Eide
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Organisering og omfang av allmennmedisinske tjenester i Norge og internasjonalt
 • Pasienters opplevelse av allmennmedisinske tjenester
 • Fastlegens og allmennmedisinens betydning i helsetjenestetilbudet
 • Antibiotikabruk i allmennmedisin

Undervisning

Undervisning for medisinstudenter på ulike moduler innen emnene psykiatri i allmennmedisin, hypotyreose og prioriteringer i helsevesenet

Bakgrunn

 • Fastlege ved Majorstuhuset Legegruppe i Oslo siden 2013
 • PhD ved Avdeling for allmennmedisin, UiO 2019, med avhandlingen  General practitioners´ and patients´ experiences and expectations. A cross-sectional study from Norwegian and Nordic general practice
 • Fastlege Froland kommune 2008-2013
 • Spesialist i allmennmedisin 2009
 • Assistentlege, Indremedisinsk avd Sørlandet sykehus 2007-2008
 • Assistentlege, Avd for barne- og ungdomspsykiatri, Sørlandet sykehus 2005-2007
 • Fastlege Arendal kommune, 2003-2005
 • Cand.Med, Universitetet i Trondheim 2000
 • Fransk mellomfag 1992
 • Sosialantropologi grunnfag 1991

Verv

 • Norsk rådsrepresentant i European General Practice Research Network (EGPRN) siden 2019
 • Medlem i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) 2010-2018

Samarbeid

 • Nasjonalt ansvarlig  for studien Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC)
 • Norsk representant i den flernasjonale EconGP migration study

Publikasjoner

 • lINGERVELDER, Deon; Koffijberg, Hendrik; Emery, Jon; Fennessy, Paul; Price, Christopher & van Marwijk, Harm [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). How to Realize the Benefits of Point-of-Care Testing at the General Practice: A Comparison of Four High-Income Countries. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. doi: 10.34172/ijhpm.2021.143. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Brænd, Anja Maria (2021). Good communication was valued as more important than accessibility according to 707 Nordic primary care patients: a report from the QUALICOPC study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. doi: 10.1080/02813432.2021.1928837. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tolvanen, Elina; Groenewegen, Peter; Koskela, TH; Eide, Torunn Bjerve; Cohidon, C & Kosunen, Elise (2020). Patient enablement after a consultation with a general practitioner-Explaining variation between countries, practices and patients. Health Expectations. ISSN 1369-6513. 23(5), s. 1129–1143. doi: 10.1111/hex.13091. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve (2020). Legevakt i Norden før og nå. Michael. ISSN 1893-9651. 17(3), s. 588–601. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). Patients´ and GPs´ expectations regarding healthcare-seeking behavior: a Norwegian comparative study. British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101615. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Björkelund, Cecilia; Kosunen, Elise; Thorgeirsson, Ofeigur & Vedsted, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Differences in medical services in Nordic general practice: a comparative survey from the QUALICOPC study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(2), s. 153–161. doi: 10.1080/02813432.2017.1333323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund; Melbye, Hasse; Rørtveit, Guri; Hetlevik, Irene & Rosvold, Elin Olaug (2016). Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16(428). doi: 10.1186/s12913-016-1684-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Torunn Bjerve; Hippe, Veslemøy Cathrine & Brekke, Mette (2012). The feasibility of antibiotic dosing four times per day: A prospective observational study in primary health care. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 30(1), s. 16–20. doi: 10.3109/02813432.2012.654196.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Fosse, Anette; Risør, Torsten; Austad, Bjarne; Skjellegrind, Håvard & Eide, Torunn Bjerve [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen.
 • Eide, Torunn Bjerve (2018). Current situation of General Practice in Norway. Challenges and Actions. .
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2018). How can a general practitioner help? Patients’ and doctors’ views on reasons for visiting a GP; results from Norway. .
 • Eide, Torunn Bjerve (2017). Fastlegen er også spesialist - på deg. [Avis]. Aftenposten.no.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Differences in Nordic general practitioners´ participation in treatment and follow-up of common medical conditions.
 • Eide, Torunn Bjerve (2017). Current situation of General Practice in Norway. Challenges and Actions .
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2017). Nordic general practitioners´ role in the treatment and follow-up of common medical conditions.
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2016). Procedures, tests and medical equipment in Nordic general practice.
 • Eide, Torunn Bjerve (2015). GPs workload in the Nordic countries.
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2015). Are patient experiences in general practice affected by independent organizational factors?
 • Eide, Torunn Bjerve; Melbye, Hasse; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2014). Norske allmennlegers arbeidshverdag – hva skjer på legekontorene og hvordan opplever pasientene det?
 • Eide, Torunn Bjerve; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2019). General Practitioners´ and patients´ experiences and expectations. A cross-sectional study from Norwegian and Nordic general practice. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-520-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juli 2016 10:25 - Sist endret 24. aug. 2020 14:11