Therese Renaa

Bilde av Therese Renaa
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Antibiotikaforskrivning i allmennpraksis
 • Fastlegers rolle i helseberedskapen
 • Kommunehelsetjenestens organisering

Bakgrunn

 • Cand.mag UiO 1994 (fransk, filosofi og sosiologi)
 • Cand. Med UiO 2000
 • Spesialist i allmennmedisin 2007
 • Spesialist i samfunnsmedisin 2021
 • Jobber som fastlege og kommuneoverlege i Sel kommune
 • Praksisveileder for legestudenter i praksis i allmenn- og samfunnsmedisin
 • Veileder LIS 1 og LIS 3 i allmennmedisin
 • Gruppeveileder i samfunnsmedisin

Verv

Redaksjonsmedlem i Utposten

 

Publikasjoner

 • Renaa, Therese & Brekke, Mette (2022). Fastlegers møte med covid-19-pandemien – en fokusgruppestudie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(12), s. 1–7. doi: 10.4045/tidsskr.22.0069.
 • Renaa, Therese (2022). Kommuneoverleger i spagat. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(2). doi: 10.4045/tidsskr.22.0025.
 • Renaa, Therese & Brekke, Mette (2021). Driftsomlegging ved et fastlegekontor under covid-19-pandemien – en fokusgruppestudie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(2). doi: 10.4045/tidsskr.20.0713. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2022 13:11 - Sist endret 4. mai 2022 09:59