Trine Elisabeth Finnes

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Skolegata 32 Hamar Hamar Sykehuset-Innlandet
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Kliniske og epidemilogiske aspekter ved osteoporose:

 • Osteoporose hos menn
 • Dødelighet etter hoftebrudd
 • Benomsetningsmarkører

Bakgrunn

 • Medisinsk embedtseksamen, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Tyskland, 1998
 • Spesialist i indremedisin og endokrinologi
 • Seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon Sykehuset-Innlandet, Hamar
 • PhD-student  fra 2009. Veiledere: Cathrine Lofthus og Haakon Meyer

Samarbeid

 • Nasjonalt folkehelse insititutt
 • Oslo Universitetssykehus
 • NOREPOS
 • Sykehuset-Innlandet

 

Emneord: Osteoporose

Publikasjoner

 • Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari; Finnes, Trine; Apalset, Ellen Margrete & Meyer, Haakon E (2020). Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture - A NOREPOS population-based cohort study. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  s 1- 8 . doi: 10.1002/jbmr.4135 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævik, Åse Bjorvatn; Åkerman, Anna-Karin; Methlie, Paal; Quinkler, Marcus; Jørgensen, Anders Palmstrøm; Høybye, Charlotte; Debowska, Aleksandra; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Dahle, Anne Lise; Carlsen, Siri; Tomkowicz, Aneta; Sollid, Stina Therese; Nermoen, Ingrid; Grønning, Kaja; Dahlqvist, Per; Grimnes, Guri; Skov, Jakob; Finnes, Trine Elisabeth; Valland, Susanna Fonneland; Wahlberg, Jeanette; Holte, Synnøve Emblem; Simunkova, Katerina; Kämpe, Olle; Husebye, Eystein Sverre; Bensing, Sophie & Øksnes, Marianne (2020). Residual Corticosteroid Production in Autoimmune Addison Disease. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0021-972X.  105(7), s 2430- 2441 . doi: doi:10.1210/clinem/dgaa256 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sævik, Åse Bjorvatn; Åkerman, Anna Karin; Grønning, Kaja; Nermoen, Ingrid; Valland, Susanna Fonneland; Finnes, Trine Elisabeth; Isaksson, Magnus; Dahlqvist, Per; Bergthórsdóttir, Ragnhildur; Ekwall, Olov; Skov, Jakob; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Hulting, Anne Lena; Wahlberg, Jeanette; Svartberg, Johan; Höybye, Charlotte; Bleskestad, Inger Hjørdis; Jørgensen, Anders Palmstrøm; Kämpe, Olle; Øksnes, Marianne; Bensing, Sophie & Husebye, Eystein Sverre (2017). Clues for early detection of autoimmune Addison's disease - myths and realities. Journal of Internal Medicine.  ISSN 0954-6820.  283(2), s 190- 199 . doi: 10.1111/joim.12699
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola; Apalset, Ellen M; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Schei, Berit; Blomhoff, Rune; Samuelsen, Sven Ove & Holvik, Kristin (2016). A combination of low serum concentrations of vitamins K1 and D is associated with increased risk of hip fractures in elderly Norwegians: a NOREPOS study. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  27(4), s 1645- 1652 . doi: 10.1007/s00198-015-3435-0
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E.; Eriksen, Erik Fink; Apalset, Ellen M; Tell, Grethe S; Torjesen, Peter A; Samuelsen, Sven Ove & Holvik, Kristin (2014). Procollagen type 1 amino-terminal propeptide (P1NP) and risk of hip fractures in elderly Norwegian men and women. A NOREPOS study. Bone.  ISSN 8756-3282.  64, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.bone.2014.03.010 Vis sammendrag
 • Finnes, Trine Elisabeth; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Medhus, Asle Wilhelm; Wentzel-Larsen, Tore & Lofthus, Cathrine Marie (2013). Secular reduction of excess mortality in hip fracture patients > 85 years. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  13 . doi: 10.1186/1471-2318-13-25 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grytaas, Marianne; Breivik, Lars Ertesvåg; Anders Palmstrøm, Jørgensen; Finnes, Trine Elisabeth; Skavlan, Lena Adriana Denstad; Wiik, Robert; Johansen, Knut Ivar & Husebye, Eystein Sverre (2020). Medisinsk koding til besvær. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  14 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0541 Vis sammendrag
 • Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari; Finnes, Trine Elisabeth; Apalset, Ellen Margrete & Meyer, Haakon E (2019). Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture – A NOREPOS population-based cohort study. Journal of Bone and Mineral Research.  ISSN 0884-0431.  34(suppl.)(2019 Annual Meeting of the ASBMR), s 247- 247 Vis sammendrag
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola; Apalset, Ellen M; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Schei, Berit; Blomhoff, Rune; Samuelsen, Sven Ove; Meyer, Haakon E & Holvik, Kristin (2015). Low serum vitamin K1 increases the risk of hip fractures only at low vitamin D status. A NOREPOS study. European Geriatric Medicine.  ISSN 1878-7649.  6, s S17- S17
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Finnes, Trine Elisabeth & Aamodt, Geir (2013). Do cadmium and lead in drinking water increase the risk of hip fracture? A NOREPOS study.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E; Eriksen, Erik Fink; Apalset, Ellen M; Tell, Grethe S & Holvik, Kristin (2013). Serum Levels of Procollagen type 1 Amino-terminal Propeptide and Risk of Hip Fracture in Elderly Men. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Finnes, Trine Elisabeth; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Medhus, Asle Wilhelm; Wentzel-Larsen, Tore & Lofthus, Cathrine Marie (2012). DURATION OF EXCESS MORTALITY AFTER HIP FRACTURES IN OSLO, NORWAY: A LONG TERM FOLLOW UP. Osteoporosis International.  ISSN 0937-941X.  23, s S123- S124

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. mai 2011 15:25 - Sist endret 15. apr. 2014 10:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter