English version of this page

Dødelighet og risikofaktorer relatert til osteoporose (avsluttet)

I dette phd-prosjektet ønsker vi å belyse trender i dødelighet etter hoftebrudd, utbredelsen og risikofaktorene for osteoporose blandt menn og nytteverdien av benmarkøren P1NP i å forutse ostoporose og senere hoftebrudd.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 23. mai 2011 14:36 - Sist endret 4. juli 2014 14:16

Kontakt

PhD-kandidat

Trine Elisabeth Finnes 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere