Alumni

Norsk forum for helseledelse

Norsk forum for helseledelse (NFH) er en alumniorganisasjon for tidligere studenter, lærere og andre ansatte ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Helsefag

Alumnus helsefag er et nettverk for tidligere og nåværende studenter ved Avdeling for helsefag.

Sykepleievitenskap

Alumniforeningen for tidligere studenter ved Norges sykepleierhøyskole, Norges Høyere Sykepleierskole, tidligere studenter ved Instutt for sykepleievitenskap  (ISV) og tidligere og nåværende studenter ved Avdeling for sykepleievitenskap (ASV)

Følg UiO på LinkedIn