Norsk forum for helseledelse

Norsk forum for helseledelse er en alumniorganisasjon for tidligere studenter, lærere og andre ansatte ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Medlemskap i Norsk forum for helseledelse

Nåværende og tidligere masterstudenter og lærere ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, kan være medlem.

Meld deg inn i vår gruppe på Facebook for å holde deg oppdatert.

Registrer deg gjerne også i Universitetet i Oslo sitt alumnus-nettverk.

Helselederforum

Helselederforum er en årlig konferanse som er en møteplass for nåværende og tidligere studenter samt fagpersonell til faglig og sosialt samvær. Konferansen arrangeres vanligvis tidlig i januar.

 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener legene skal konsentrere seg om dialogen med ledelsen sin. På Helselederforum 2018 diskuterte hun lederskap med forsker Tina Øllgaard Bentzen, som har doktorgrad i tillitsbasert ledelse. Se video i Dagens Medisin.

Om styret

Norsk forum for helseledelse ledes av et styre. Styremedlemmene, med unntak av en representant fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, velges på årsmøtet, jf. Vedtekter for Norsk forum for helseledelse.

Styret for 2017/2018

 • Lasse Andreassen, Diakonhjemmet (leder)

  • E-post: Lasse.Andreassen@diakonsyk.no

 • Irina Bjarkum, Helsedirektoratet, 902 51 403 (kasserer) 

 • Åse Snåre, KS (styremedlem)

  • E-post: 

 • Kari Gerharden Vikestad, (styremedlem)

  • E-post: 

 • Frederic Courivaud, DNV, 482 34 373 (styremedlem)
  • E-post: Frederic.Courivaud@dnvgl.com

 • Sverre Grepperud, styrerepresentant fra HELED, UiO, mobil: 922 09 297

  • E-post: sverre.grepperud@medisin.uio.no

Publisert 5. okt. 2015 12:02 - Sist endret 8. jan. 2018 11:07