Velferdsteknologi

Trygghetsteknologi (sensorer i omgivelsene og biomedisinske sensorer), mestringsteknologi (for helse og trivsel i hverdagen) og nettbrett.

Trygghetsteknolgi skal støtte passiv monitorering, fjernstyre lys, individuell lysregulering i hvert av rommene, ha med noe mobilt monitoreringsutstyr og kunne eksperimentere med mestringsteknologi. Teknologien kan brukes i prosjekter som ser på utfordringer knyttet til ernæring, sansetap eller kognitiv svikt.

Publisert 25. feb. 2015 10:09 - Sist endret 10. jan. 2017 22:03