English version of this page

UiO:eColab

video-opptak og observasjon av simulering av legekontor

Forskningslaboratorium for primærhelsetjenesten, til utleie for forskningsprosjekter i Norge. Vår infrastruktur gjør at forskere kan prøve ut forslag til praksiser og best mulig helsehjelp der leger, sykepleiere og annet helsepersonell samarbeider med både pasienter, pårørende og sykehus.

Våre lokaler

Laboratoriet består av et konsultasjonsrom (legekontor) og et behandlingsrom (sykehjem), der ulike aktører kan sette opp kontrollerte studier for å finne ut hvordan helsepersonell håndterer ny teknologi og hvordan de samhandler med hverandre i team, og med pasienter, pårørende eller sykehus.

Utleie

  • Leie av nettbrett
  • Leie av eColab

 

Videokommunikasjon

Tre stasjoner for videokonferanser, utstyr for videoopptak, sikker lagring av data og programvare for videoredigering og videoanalyse.

Velferdsteknologi

Trygghetsteknologi (sensorer i omgivelsene og biomedisinske sensorer), mestringsteknologi (for helse og trivsel i hverdagen) og nettbrett.

Simulering

Virtuelle ressurser som simuleringsdukker, smarte klær og annet relevant utstyr for å simulere full klinisk undersøkelse og håndtering av subakutte/akutte hendelser.

Ultralyd

Ultralydmaskin koblet til programvare med mange scenarioer for ulike helseundersøkelser.

 

logo for eColab