Videokommunikasjon

I våre lokaler kan du gjennomføre videokonferanser og samarbeide med helsepersonell som befinner seg i primærhelsetjenesten, ved hjelp av video i sanntid.

Skjermer med video fra konsultatasjon i sanntid

Videoopptak av konsultasjon i naborommet eller i primærhelsetjenesten (hvor kamera er satt opp) kan observeres i sanntid ved vårt laboratorium.

Utstyret kan brukes til å eksperimentere, simulere og kontrollere sammenligninger av komplekse intervensjoner, tverrfaglig teamarbeid og samarbeid mellom ulike helseinstitusjoner og pasient og pårørende. Vi har programvare for å analysere videoopptak og trygg lagring av disse dataene.

Publisert 25. feb. 2015 10:07 - Sist endret 10. jan. 2017 14:52