Kunnskapsressurser

Etikk i helsetjenesten

Veiledning, etikk-kompetanse, og kliniske etikk-komiteer/råd.

eColab

Avansert forskningsinfrastruktur som primært skal brukes i forskningsprosjekter.