News and events

News

Events

  • banner_gutter_livsvitenskap_2020_970 Gutter og livsvitenskap 2020 Feb. 12, 2020 10:00 AM

    Er du elev i videregående skole og kunne tenke deg å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø? Bli med på «Gutter og livsvitenskap» og la deg inspirere av livsvitenskapsforskere ved UiO.

  • Bli kjent med digitalt verktøy i livsvitenskap og bioteknologi for ungdomsskolen Feb. 13, 2020 10:00 AM

    Livsvitenskap skal bidra til at vi løser store samfunnsutfordringer innen bærekraft, helse og miljø med tverrfaglig samarbeid. Her har bio- og genteknologi en helt sentral rolle. Temaene i det nye digitale universet i livsvitenskap og bioteknologi er knyttet opp mot kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Universet egner seg godt for tverrfaglig arbeid og gir mestring for elever på ulike nivåer faglig.

  • Data and Society Feb. 13, 2020 10:00 AM

    The nature of the convergence environment necessitates the collection and integration of diverse data types. This raises a range of challenges including data standards, analysis and visualization, as well as ethical considerations such as data protection, privacy and ownership.