Vitamin K2 beskytter oss når vi er syke

Gammelost og Roquefort kan forhindre svekking av skjelettet når du er syk. Nye funn viser at vitamin K2 beskytter produksjonen av benvev ved betennelser.

Fermenterte oster som Roquefort er rike på vitamin K2. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Professor Jan Oxholm Gordeladze, som leder forskergruppen «Stamceller og microRNA», ville finne ut hvordan de kunne hindre tap av benvev når vi har betennelser i kroppen. Det førte til et oppsiktsvekkende funn.

Begge metodene som ble brukt på bencellene - genterapi og tilførsel av vitamin K2 - hadde effekt. I tillegg kunne forskerne se at K2 forsterket effekten av genterapien.

Det virkelig uventede skjedde da forskerne sammenlignet effekten av genterapi med effekten av K2 alene. Det viste seg at vitaminet hadde nesten like stor effekt alene, som i kombinasjon med genterapien.

– Dette er første gangen man undersøker vitaminets effekt i en slik sammenheng, forteller Gordeladze, som er professor ved Avdeling for molekylærmedisin, UiO.

Kan bety mye for folkehelsen

Funnene bidrar til den økende forståelsen av K2, som først de siste årene har blitt viet mer oppmerksomhet. I dag blir vitaminet stadig oftere markedsført av kommersielle aktører.

Oxholm Gordeladze mener funnene kan bety mye for folkehelsen. Bentap med brudd etter fall fra «ståhøyde» er en vanlig årsak til mange sykehusinnleggelser i Norge.

– Det kan ha stor betydning for enkeltindividers helse å få en kontinuerlig beskyttelse mot beintap og åreforkalking, selv om man har betennelser i ny og ne, sier han.

Gir bentap uten at vi merker det

Når vi er syke og har betennelser kan bencellene miste evne til å mineralisere, altså danne hardt benvev. Fibroblastene, elastiske celler i blodårene, blir også påvirket av betennelser. De kan begynne å nedfelle kalk, som kan gi uønsket åreforkalkning.

– Det kan skje selv om vi ikke merker det, forteller Gordeladze.

Det er cytokiner, en type signalstoffer som skilles ut av betennelsescellene, som gjør at bencellene påvirkes.

– Vi har prøvd å finne et system for å manipulere benceller og fibroblaster slik at de oppfører seg normalt også ved betennelse, sier han.

"Lurer" bencellene

Professor Jan Oxholm og kollegene bruker genterapi og vitamin K2 for å påvirke benceller. Foto: Gunnar F. Lothe

Genterapi går ut på å påvirke det epigenetiske uttrykket hos cellene. Det betyr at forskerne  stimulerer de interessante genene til å være mer fremtredende, slik at bencellene for eksempel blir mer motstandsdyktige mot cytokiner.

Dette kan forskerne få til ved å sette kunstige gener inn i bærermolekyler, eller vektorer på fagspråket, og deretter «lure» bencellene til å ta opp i seg de nye genene for så å uttrykke dem.

- Det finnes to typer gener som er fremtredende i benceller når de fungerer ordentlig – såkalte transkripsjonsfaktorer og mikroRNA. Disse genene inngår i et nettverk av gener som regulerer cellenes egenskaper.

For å finne det optimale epigenetiske uttrykket tar forskerne dataprogrammer til hjelp. Programmene leser gjennom store mengder dokumentasjon som er laget om de fysikalske egenskapene til genene, og hvordan de binder seg til hverandre. Slik kan forskerne finne frem til et genetisk uttrykk som ligner det som forekommer naturlig i våre benceller.

Finnes i gammelost og Roquefort

Når det viser seg at K2 har nesten like stor effekt som genterapi, kan det være en langt mindre komplisert måte å holde oss friske på.

Vitamin K2 produseres i mindre grad av bakterier i innvollene våre, og vi kan altså ha godt av å tilføre litt ekstra. Fermentert og modnet mat som klippfisk og lever, og oster som gammelost og Roquefort er rike på vitamin K2. Vitamin K2 dannes også ved gjæring av grønnsaker, og spesielt mye finnes i «natto», som er en japansk rett med gjærede soyabønner.

En annen fordel er at K2 er mindre toksisk enn K1, altså mindre farlig i store doser, enn for eksempel vitamin K1 eller D-vitamin.

Vil studere effekten på mennesker

Til nå har forsøkene foregått med stamceller i laboratoriet og på rotter.

I neste omgang vil gruppen gå videre med såkalte metabolomikkstudier. Det vil si å studere effekten av vitamin K2 på produktene av mange organers og celletypers stoffskifte, både på dyr og mennesker.

Planen er så å teste effekten av K2 på uønsket forkalkning av bløtvev. Da vil man se nærmere på vitaminets effekt på forskjellige organsystemer, men også på modeller av friske og syke celler som normalt finnes i hjerteklaffer og i nyrene spesielt.

Forskningen i studien er delvis støttet av selskapet Kappa Bioscience AS. Ved publisering av denne artikkelen var ikke funnene fagfellevurdert.

Av Sigurd Øygarden Flæten
Publisert 7. jan. 2015 10:18 - Sist endret 25. sep. 2019 13:30