English version of this page

Solkrem med for lav faktor kan øke kreftfaren

Ved å bruke tilstrekkelig høy faktor kan du redusere risikoen for føflekkreft med over 30 prosent.

Kvinne smører seg inn med solkrem

Illustrasjon: Colourbox

Solkrem er ingen garanti

Forskere fra Universitetet i Oslo har funnet ut at solkrembrukere i større grad rapporterer å ha blitt solbrent. De har også dratt på flere solferier og bruker i større grad solarium. Resultatet av dette blir et paradoks, de som ikke bruker solkrem i det hele tatt har i følge denne undersøkelsen lavere risiko for føflekkreft enn de som bruker solkrem.

Ved å undersøke styrken på solkremen som ble brukt fant forskerne en klar sammenheng. De som brukte tilstrekkelig faktor på solkremen reduserte risikoen for føflekkreft med 33 prosent, sammenlignet med de som brukte solkrem med lav faktor. 

Føflekkreft er den kreftformen som har hatt den sterkeste økningen i forekomst den siste tiårsperioden, og det har aldri tidligere vært så høye rater for føflekkreft som i 2014. Nå er det omtrent 2000 nye tilfeller av føflekkreft hvert år i Norge.

Solkremparadoks

Tidligere studier av solkrembruk har vist blandede resultater, og noen studier har funnet at bruk av solkrem økte faren for føflekkreft.

Reza Ghiasvand
Reza Ghiasvand
Foto: Gunnar F. Lothe/UiO

 – Forklaringen på dette paradokset er at noen bruker solkrem for å forlenge oppholdet i sola og for å bli brunere. Og det er mange som ikke bruker tilstrekkelig mengde, og som glemmer å smøre på nytt i løpet av dagen. I tillegg er det lett å glemme områder når man smører seg.

Reza Ghiasvand og hans medarbeidere har brukt data fra NOWAC kombinert med data fra Kreftregisteret og studert over 140.000 norske kvinner i ti år.

 – Vi ser at de som bruker solkrem med faktor høyere enn 15 kan redusere risikoen for føflekkreft med 33% sammenlignet med de som bruker solkrem med lav faktor. Vi tror dette er forklaringen på hvorfor tidligere studier har vist så varierende resultater. 

Reza Ghiasvand er ph.d.-studentved Avdeling for biostatistikk og er tilknyttet forskningsgruppen "Epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer" og forsker på kreftepidemiologi.

Første studie av norske kvinners solkrembruk

Dette er den første studien som undersøker effekten av bruk av solkrem med ulik faktor på nord-europeiske kvinner. Tidligere studier har kun sett på bruk/ikke bruk. Undersøkelsen er publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Clinical Oncology

Studien er gjennomført av Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag i samarbeid med forskere ved Universitetet i Tromsø, Kreftregisteret og Queensland Institute of Medical Research i Australia. Studien er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Kreftforeningen.

Av Kyrre Vigestad
Publisert 13. sep. 2016 10:57 - Sist endret 12. apr. 2019 13:30