English version of this page

The Neuron Factory

3D-printing av menneskevev er ikke lenger Science Fiction, det er fakta. Nasjonalt senter for stamcelleforskning lanserer nå en ny plattform som kan produsere menneskelige nerveceller til forskningsformål.

Hjerte og blodceller

Illustrasjon: Colourbox

Stamcellesenteret lanserer "The Neuron Factory"

The Neuron Factory er en forskningsplattform som kan produsere mange ulike typer menneskelige nevroner. Plattformen er utviklet av Stamcellesenteret og den gir mulighet til helt nye typer studier av helse og sykdom hos mennesker.

Stamcellesenteret driver den nasjonale kjernefasiliteten for produksjon og karakterisering av humane pluripotente stamceller. Her genereres og vedlikeholdes menneskelige embryonale stamceller (hESCs) og induserte pluripotente stamceller (hiPSCs) og det er arbeidet som gjøres her gir grunnlaget for den nye teknologien.

Stamcellene (hESCs og hiPSCs) brukes til å produsere nevrale forløperceller og forskjellige typer av nevroner og gliaceller, inkludert motoriske nerveceller og glutamat-, GABA-, serotonin, og dopaminproduserende nerveceller. Disse nevronene kan anvendes i en rekke tilnærminger for å undersøke både normale og patologiske prosesser på molekylært, cellulært og nevralt nettverksnivå.

Celleprinting

I tillegg til å generere ulike typer menneskelige nevroner og gliaceller gjennom The Neuron Factory har Nasjonalt senter for stamcelleforskning tatt i bruk teknologi for å bygge komplekse 2D- og 3D-cellekultursystemer. Til sammen gir dette nye muligheter til å studere samspillet mellom nevroner og gliaceller, også der disse er satt sammen til nevrale kretser og nervevev. Dette gir for eksempel helt nye muligheter innen medikamentstesting og toksikologi.

I utviklingen av den nye plattformen har Stamcellesenteret tatt i bruk flere teknologiplattformer innen genmodifisering (CRISPR/Cas9), high throughput optical recording og optogenetikk. Senteret har også inngått samarbeid med miljøer innen matematikk og informatikk for å bygge opp metoder til analyse og simulering av aktivitet i lab-produserte nevronale nettverk og nervevev.

Ved hjelp av The Neuron Factory og de tilhørende teknologiene kan Stamcellesenteret nå genere sykdomsmodeller utenfor menneskekroppen. Dette gir helt nye muligheter til å studere sykdom hos mennesker.

Samarbeid

The Neuron Factory er plassert ved Norsk senter for stamcelleforskning (Oslo universitetssykehus og Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo) og drives av forskningsgruppene til Joel Glover, Gareth Sullivan, Morten Moe og Goran Petrovski, i tillegg til Lawrence Bindoff (Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen) og Srdjan Đurović og Ole Andreassen (NORMENT, Universitetet i Oslo).

Det er for tiden 6 postdoktorer og 3 doktorgradsstudenter knyttet til forskningsprosjekter på The Neuron Factory, men stamcellesenteret og forskergruppene rekrutterer fortsatt ulike stillinger til prosjektene.

Av Kyrre Vigestad
Publisert 26. sep. 2016 14:55 - Sist endret 12. apr. 2019 13:30