Lovende funn for behandling av ødelagte hjerteklaffer

Aortaklaffeforkalkning er en utfordrende tilstand for helsevesenet og for pasientene det gjelder. Det finnes ingen behandling utover kirurgi. Mariia Bogdanova disputerte nylig med en avhandling der hun ser på muligheten for en fremtidig farmakologisk behandling.

Forskere

Mariia Bogdanova og hennes hovedveileder Arkady Rutkovskiy. Bogdanova disputerte med doktorgradsoppgaven "Cellulære og molekylære mekanismer for aortakaffeforkalkning" 22. november ved UiO. Bilde: Gunnar Lothe, UiO.

Mekanismene bak sykdommen

- Avhandlingen ser først på mekanismene bak sykdommen, forteller den russiske stipendiaten. Hun forklarer at aortaklaffeforkalkning har mange likhetstrekk med beindannelse.

Bindevevsceller transformerer seg til bendannende celler, som begynner å danne krystaller av kalsium i klaffeseilene. For å studere denne prosessen nærmere, isolerte de celler fra menneskeklaffer som ble høstet under klaffeoperasjoner - en anerkjent modell for å gjenspeile den basale sykdomsprosessen.

Forskerne så på samspill mellom faktorer som kan bidra til klaffeforkalkning og celletransformasjon:
•    mekanisk stress
•    betennelse
•    biokjemisk sammensetning av overflaten på klaffene

De fant ut at celler fra forkalkede klaffer har forandret viktige egenskaper og funksjon sammenlignet med celler fra friske aortaklaffer. Celler fra friske har også større potensial til å omdanne seg til ulike andre celletyper sammenlignet med celler fra forkalkede klaffer. 

Forskere
Mariia Bogdanova med hovedveileder Arkady Rutkovskiy (bak Mariia i midten) samt bi-veilederne Kåre-OIav Stensløkken, Anna Malashicheva og Jarle Vaage. Mariia har hatt aktive bi-veiledere og hun har utført det eksperimentelle arbeidet i hjertefysiologigruppen, på IMB. Mariia kommer opprinnelig fra miljøet til Dr. Anna Malashicheva ved Almazov National Medical Centre, St. Petersburg, Russland. Det medisinske fakultet har et strategisk samarbeid med Almazov, og dekan samt visedekan var på besøk i St. Petersburg i november. Bilde: Gunnar Lothe, UiO.

En utfordrende sykdom

- Aortastenose er den vanligste hjerteklaffesykdommen som behandles kirurgisk på verdensbasis. Ubehandlet er det en potensiell dødelig sykdom. Også behandlingen kan medføre betydelige komplikasjoner, forklarer hennes hovedveileder Arkady Rutkovskiy.

Per i dag finnes det ingen medisinske eller farmakologiske behandlinger som kan stanse eller forhindre sykdommens progresjon. Den eneste muligheten er kirurgisk eller kateter-basert bytte av aortaklaffen.

Prosedyrene for behandling er ikke uproblematiske og er kjent for «å bytte en sykdom med en annen» da nye biologiske klaffer forkalkes på nytt, mens pasienter med mekaniske klaffer må gå på antikoagulerende medisiner resten av livet.

Ny behandlingsmetode

Bogdanova studerte de cellulære og molekylære mekanismer av aortaklaffeforkalkning som ligger bak aortastenose, for å bidra til utvikling av en ikke-kirurgisk behandling for sykdommen.

- Vi foreslår en potensiell farmakologisk behandling av aortastenose som muligens kan stanse eller til og med snu sykdomsprosessen. Den er i stand til å stanse forkalkning i vår cellekultur, noe som er første steg i utprøving av potensielle legemidler. Veien er lang, men disse funnene ser vi allerede nå som et steg mot forebygging eller behandling av aortastenose, konkluderer Bogdanova med.

Forskningsgruppen Hjertefysiologi

Emneord: Hjertefysiologi, aortaklaffeforkalkning Av Eyrun Thune
Publisert 4. des. 2019 16:29 - Sist endret 6. des. 2019 14:06