Risikoen for hudkreft øker med økende bruk av solarium

Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

Illustrasjonsbilde av en solbrent skulder. Illustrasjon: colourbox.com.

Norge er blant de land i Europa med høyest forekomst av hudkreft, og plateepitelkreft i hud er av de krefttypene som øker mest i Norge.

Det er mer enn 2000 nye tilfeller og 40 dødsfall av plateepitelkreft hvert år.

Sammenhengen mellom soling i solarium og plateepitelkreft i hud har vært relativt lite studert. En ny studie viser nå klar sammenheng mellom antall solariumsbesøk og utvikling av denne hudkrefttypen.

Solariumsbruk og risiko for plateepitelkarsinom

Ved å følge solvanene og kreftforekomsten fra 1991 til 2015 for 160.000 norske kvinner i Kvinner og kreft studien har forskerne funnet at:

  • De som hadde brukt mest solarium hadde 83% høyere risiko enn ikke-brukerne for å utvikle plateepitelkreft.
  • De som hadde brukt minst solarium hadde 29% høyere risiko enn ikke-brukerne for å utvikle plateepitelkreft.
  • Sammenhengen var lik uansett alder når de begynte å bruke solarium.

– Konklusjonen er at risikoen for plateepitelkreft øker med økende bruk av solarium, forteller stipendiat og førsteforfatter til studien Simon Lergenmuller.

Professor Marit Veierød og stipendia Simon Lergenmuller.
Professor Marit Veierød og stipendiat Simon Lergenmuller. Bilde: Øystein Horgmo, UiO.

Ikke bruk solarium

I forskningsstudien begynte hver fjerde kvinne med solarium før 30 år.

– At risikoen for plateepitelkreft øker så klart med økende bruk av solarium, og at økningen er uavhengig av når du begynner å bruke solarium, er viktige funn, sier Lergenmuller.

Forskningsgruppen Lergenmuller tilhører har tidligere studert sammenhengen mellom solariumsbruk og føflekkreft en annen type hudkreft som også øker i Norge.

– Hudkreft kan i stor grad forebygges og et viktig skritt i den retning er å ikke bruke solarium, sier han.

Forskningsstudien

Stipendiat Simon Lergenmuller tilhører forskningsgruppen til professor Marit Bragelien Veierød «EpiStat: Epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer» ved Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet, UiO.

Studien er gjort i samarbeid med forskere fra Universitetet i Tromsø, Kreftregisteret og QIMR Berghofer Medical Research Institute i Australia.

Studien ble publisert i JAMA Dermatology 2.oktober 2019.

Emneord: Solarium, plateepitelkreft Av Eyrun Thune
Publisert 3. okt. 2019 09:00 - Sist endret 8. okt. 2019 14:28