English version of this page

Fysisk aktivitet øker ikke risikoen for melanom (føflekkreft)

Du kan trygt jogge og sykle utendørs uten å bekymre deg for å øke risikoen for melanom (føflekkreft), bare du følger solrådene. Det sier forskerne bak en stor, norsk studie.

Bildet viser to kvinner som står foran et vann

Studien til postdoktor Flavie Perrier (til venstre) og professor Marit Veierød, omfatter over 150 000 norske kvinner. (Foto: privat)

Forekomsten av melanom, tidligere kalt føflekkreft, har i flere år økt kraftig i befolkninger med lys hudtype. Norge har tredje høyest forekomst av melanom i Europa, etter Danmark og Nederland, og høyest dødelighet. I Norge får over 2000 personer melanom hvert år. 300 dør.

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for en rekke former for kreft. Men akkurat for melanom har flere utenlandske studier isteden funnet noe økt risiko. Spørsmålet har vært om det skyldes at de som er aktive er mer utendørs, og dermed mer utsatt for UV-stråler fra sola. 

Ingen økt risiko for de fysisk aktive

Forskere ved Universitetet i Oslo ville studere hvordan dette stiller seg for oss her til lands. Over 150 000 norske kvinner mellom 30 og 75 år har vært med i den store studien Kvinner og kreft.

Deltakerne ble fulgt opp i over 18 år i gjennomsnitt, og har fylt ut spørreskjema om blant annet fysisk aktivitet inntil tre ganger. Og her ble konklusjonen en annen.

– Vi fant ingen økt risiko for de fysisk aktive. For melanom på armene fant vi til og med at risikoen var noe redusert hos de mest aktive, sier Flavie Perrier.

Hun er postdoktor ved Avdeling for biostatistikk på Institutt for medisinske basalfag, og står bak studien sammen med professor Marit Veierød.

Veierød sier at det betyr at de kan anbefale folk i Norge å være fysisk aktive utendørs, men at de må huske solrådene.

– I andre studier har de funnet at de mest aktive oftere ble solbrent. Vi fant det motsatte. Det var større andel som ikke ble solbrente blant de med høyest aktivitetsnivå, sammenlignet med de mindre aktive, forteller hun. Imidlertid var de fysisk aktive hyppigere brukere av solarium og oftere på solferie.

Melanom, ikke føflekkreft

Forskere ønsker å gå bort fra betegnelsen føflekkreft og mener det er en utdatert betegnelse fordi:

  • Melanomer oppstår oftere utenfor enn i føflekker.
  • Føflekker har et annet utseende enn melanomer.
  • Det er normalt å ha føflekker. Føflekker er ikke forstadier til hudkreft. 
  • Føflekker kan være så mangt.

Kilde: Professor Petter Gjersvik, UiO, og overlege Ingrid Roscher, OUS, i Tidsskrift for Den norske legeforening, utgave 6/2018

Variasjon mellom studier


Så hvorfor kom utenlandske studier til en annen konklusjon om kreftrisikoen? Flavie Perrier ser flere forklaringer, men understreker også at ikke alle studier fant økt risiko. 

– Vi ser at det kan ha virket inn at vi bor på nordligere breddegrader med annen UV-eksponering, at deltakerne i gjennomsnitt var eldre enn i andre studier og at de var litt mindre aktive.

Da kan fysisk aktivitet være mindre koblet til solbrenthet. Ikke alle tidligere studier hadde detaljerte data på UV-eksponering.

Studiene varierte også med hensyn til om det var fysisk aktivitet i fritiden, på arbeid, eller en kombinasjon, forteller hun.

Andre solvaner på nordlige breddegrader 

I Norge liker mange å sole seg om sommeren. I tillegg har vi lys hud. Den høye forekomsten av melanom i Norge skyldes nok disse faktorene heller enn hvor fysisk aktive vi er, mener Veierød.

Vi har kortere sommersesong enn en del andre land, og vi bråsoler oss nok mer når muligheten er der. 

Kvinnene som deltok i den norske studien, ble spurt om å registrere sin totale fysiske aktivitet på en 10-punkts skala fra svært lite til svært mye.

De ble også spurt om hvor mange timer de går eller spaserer utendørs hver dag, delt inn etter de fire årstidene. 

Deltakerne måtte også svare på hvor mange minutter hver dag de bruker på trening/jogging og sykling, også inndelt etter de fire årstidene.

Følg Kreftforeningens solråd for å forebygge hudkreft

Forskerne understreker at alle deltakerne i studien var kvinner, og at de derfor ikke vet om akkurat det samme gjelder for menn.

Veierød oppfordrer alle til å følge Kreftforeningens fire råd for å forebygge hudkreft:

  1. Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent;
  2. Bruk klær og skygge som beskyttelse;
  3. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte; og
  4. Ikke bruk solarium. 

Når det gjelder solkrem, anbefales minimum faktor 30 og å ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg. 

Studien er finansiert av Kreftforeningen, og er utført ved Avdeling for biostatistikk på UiO, i samarbeid med forskere ved UiT Norges arktiske universitet, Kreftregisteret, Oslo universitetssykehus, QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane i Australia, og International Agency for Research on Cancer i Lyon i Frankrike.

Les mer:
Physical activity and cutaneous melanoma risk: A Norwegian population-based cohort study (Sciencedirect)

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 3. juli 2021 15:38 - Sist endret 4. juli 2021 19:06