English version of this page

Mange kan ha arvet høyt kolesterol uten å vite om det

Og kvinner som har diagnosen, går uten behandling i forbindelse med graviditet. 

Bildet viser to kvinner som smiler til kamera

Marianne Klevmoen (til venstre) og professor Kirsten Bjørklund Holven ved Avdeling for ernæringsvitenskap gjorde en spørreundersøkelse. Kvinner med arvelig høyt kolesterol ble spurt om hvor lenge de gikk uten behandling før, under og etter svangerskap. (Foto: privat)

I Norge lever over 9000 personer med diagnosen arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi (FH). Men inntil 16 000 andre personer i Norge kan ha arvelig høyt kolesterol uten å vite om det.

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig tilstand der en genfeil gir forhøyet kolesterol allerede fra de første leveårene og økt risiko for hjertesykdom. Risikoen for hjertesykdom rammer kvinner og menn med FH likt. Kvinner kan imidlertid miste aktiv behandlingstid i forbindelse med graviditet. 

Ved Avdeling for ernæringsvitenskap forsker professor Kirsten Bjørklund Holven og hennes forskningsgruppe på FH, kolesterol og aterosklerose. Nylig fikk de publisert en artikkel om kvinner med FH og svangerskap, basert på masterprosjektet i klinisk ernæring til Marianne Klevmoen hvor Holven var hovedveileder. Begge er også tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for FH ved Oslo Universitetssykehus. 

Mister aktiv behandlingstid i forbindelse med graviditet

De mest brukte kolesterolsenkende medisinene i behandling FH er statiner, og disse medisinene bør ikke brukes under planlegging av graviditet, under svangerskapet og under amming. 

– Det er lite kjent hvor lenge FH-kvinner går uten aktiv behandling i disse periodene og betydningen av dette. Kolesterolet øker naturlig under svangerskap, både hos de med og uten FH. Men fordi kvinner med FH må pause den kolesterolsenkende behandlingen, ønsket vi å undersøke hvor lenge de går uten aktiv behandling, forteller Holven. 

Gikk i snitt 2 år uten behandling


Prosjektet ble gjennomført som en digital spørreundersøkelse blant 102 kvinner med FH i Norge og Nederland. 

– Tiden uten behandling før, under og etter svangerskap var i snitt litt over 2 år, men 20 prosent hadde mer enn 4 år uten behandling. Vi fant at også at FH-kvinner ser ut til å amme i mindre grad enn kvinner uten FH, forteller Klevmoen som gjennomførte spørreundersøkelsen. 

Forfatterne forteller at dette en gruppe blant FH-pasienter som det trengs mer fokus på. 
– FH kvinner mister aktiv behandlingstid tidlig i livet i forbindelse med svangerskap og amming. De bør derfor følges tett opp for å minimere tiden uten aktiv behandling. Vi trenger mer forskning på betydningen av dette, sier Holven. 

Artikkelen kan lese her: Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia.  

Viktig å oppdage FH i ung alder

Høyt kolesterol i blodet gir ingen symptomer. Fordi FH er arvelig, oppfordres personer som har familiemedlemmer som har høyt kolesterol eller fikk hjertesykdom i tidlig alder til å måle kolesterolet ved å ta en blodprøve hos fastlegen. 

– Antall år med forhøyet kolesterol definerer risikoen for hjertesykdom. Det er derfor viktig å oppdage FH i ung alder, slik at den totale «kolesterolbyrden» i løpet av livet kan minimeres. Ved å oppdage FH i ung alder, kan man starte forebyggende behandling tidlig, og risikoen for hjertesykdom reduseres betydelig, forteller Holven. 

Les mer om familiær hyperkolesterolemi på www.kolesterolbehandling.no

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 24. sep. 2021 08:51 - Sist endret 29. sep. 2021 13:40