Disputas: James Edward Balmer

M.Sc James Edward Balmer ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos (doctor philosophiae).: Retinoic Acid Mediated Transcription: Targets, Sites, and Conservation.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Luigi M. De Luca, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
  • 2. opponent: Forsker Michael Leitges, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Transkripsjonsfaktorer er proteiner som regulerer avlesningen av gener. De finnes i alle former for liv, og mange av transkripsjonsfaktorene finnes i mange ulike linjer av evolusjonen. Aktiviteten av mange transkripsjonsfaktorer reguleres av faktorer i miljøet, i kostholdet eller av hormoner og legemidler.  En gruppe transkripsjonsfaktorer reguleres av vitamin A og stoffer som ligner på vitamin A. Når vitamin A er til stede i cellekjernen vil denne gruppen transkripsjonsfaktorer bindes til en spesiell sekvens på DNA og øke avlesningen av gener som ligger i nærheten. Disse ”gjenkjenningssekvensene” på DNA ligner ofte på hverandre, selv om de ikke er identiske. Forskningen som beskrives i denne avhandlingen sammenligner individuelle gjenkjenningssekvenser i ulike pattedyr. Arbeidet viser at ”sanne” funksjonelle gjenkjenningssekvenser neste alltid (94%) er konservert hos pattedyr. DNA sekvensene rundt selve gjenkjenningssekvensen er også ofte konservert. Når man sammenligner DNA sekvenser på tvers av pattedyrarter kan man derfor med større sannsynlighet forutsi om gjenkjenningssekvensene er funksjonelle, om det har skjedd en endring i DNA sekvensen i løpet av evolusjonen på dette stedet av DNA, og sekvensen er endret i forfedre langt tilbake i evolusjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.
 

Publisert 16. sep. 2011 08:07 - Sist endret 13. mars 2012 15:25