Disputas: Siv Kjølsrud Bøhn

Cand.scient. Siv Kjølsrud Bøhn ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Antioxidant-rich foods induce genes associated with stress defence. Implications for cancer and other oxidative stress related conditions.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor John C. Mathers, Institute for Ageing and Health, Newcastle University
  • 2. opponent: Forsker Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Joel Glover, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Doktorand Siv Kjølsrud Bøhn har forsket på hvordan et kosthold rikt på bær, frukt og grønnsaker kan beskytte mot utviklingen av kroniske sykdommer slik som hjerte- og karsykdommer,  Alzheimers og kreft. I to kliniske studier har hun, ved hjelp av microarray-teknologi, oppdaget at inntak av antioksidantrike matvarer øker mengden av gen-produkter som er involvert i forsvars- og reparasjonsprosesser i blodceller.  I avhandlingen  “Antioxidant-rich foods induce gene-expression associated with stress defence – Implications for cancer and other oxidative stress related diseases” foreslår hun at antioksidantrike vegetabliske matvarer beskytter mot kroniske sykdommer ved å øke kroppens eget forsvar.

Et annet fokus i avhandlingen har vært å studere kroppens respons på strålebehandling (radioterapi) i pasienter som behandles for kreft i hode, nakke og halsregionen.  Pasienter med høy antioksidantstatus og lav stresstatus i blodet responderer bedre på behandling og har større sannsynlighet for å overleve enn de som har lav antioksidantstatus og høy stresstatus. Resultatene tyder på at det kan være en fordel å øke inntaket av frukt og grønt for å oppnå bedre respons på strålebehandling og dermed øke sannsynligheten for overlevelse. Dette vil kunne testes i fremtidige kliniske studier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.
 

Publisert 9. sep. 2011 08:59 - Sist endret 29. mars 2012 10:42