Disputas: Anne-Catherine Wiersholm Gauslaa Lehre

Cand. scient. Anne-Catherine Wiersholm Gauslaa Lehre ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Sex matters: Looking into variability. The variability hypothesis, the 2003 Quality Reform in higher education in Norway, and the role of BGT1 in seizure control.

Se .

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ingram Olkin, Department of Statistics, Stanford University
  • 2. opponent: Professor Ursula Sonnewald, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Petter Kristensen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Helga Refsum, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Cand.scient. Anne-Catherine Wiersholm Gauslaa Lehre har sammen med medarbeidere studert kjønnsforskjeller. Studien viser bl.a. at nordiske menn har større variasjon enn kvinner i mentale (eksamenskarakterer) og fysiske (vekt, høyde, blodprøver, 60 meters løp) egenskaper, og at dette er et biologisk fenomen. Menn er mer ekstreme. Det betyr at det vil være flere menn enn kvinner blant de beste, tyngste, høyeste, raskeste og også blant de svakeste, letteste, laveste, langsomste.

En miljøendring kan påvirke gjennomsnittsverdiene til kjønnene ulikt, men menn er fortsatt mer ekstreme. Kvalitetsreformen i høyere utdanning i Norge i 2003 viste at endringene i undervisnings- og evalueringsmetoder favoriserte kvinner. Kvinner får bedre gjennomsnittskarakterer enn menn etter reformen. Både før og etter reformen er det flere menn enn kvinner som får toppkarakterer eller stryker. Når vi tar hensyn til studentenes alder, hjemkommune, fagstudium og type høyere utdanning, får vi samme resultat mht kjønn.

I sin avhandling ”Sex matters: Looking into variability. The variability hypothesis, the 2003 Quality Reform in higher education in Norway, and the role of BGT1 in seizure control” har Lehre og hennes medarbeidere også vist at utvikling av nye antiepileptiske legemidler bør konsentrere seg om andre proteiner enn GABA-transportøren BGT1. Det er for lite av dette proteinet i hjernen til at antiepileptiske legemidler kan ha en effekt på BGT1. Vi fant ingen forskjeller mellom mus som manglet BGT1 proteinet og normale mus, verken i vekstkurver, overlevelsesevne eller anfallstendens.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.

Publisert 6. sep. 2011 08:42 - Sist endret 13. mars 2012 15:26