Disputas: Severin Zinöcker

M.Sc Severin Zinöcker ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Prediction, Diagnosis and Treatment of Experimental Graft-versus-Host Disease.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hans-Jochem Kolb, Medizinische Klinik und Poliklinik III, Klinikum der Universität München-Großhadern, Tyskland
  • 2. opponent: Professor Tor Lea, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Johanna Olweus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Geir E. Tjønnfjord, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor John Torgils Vaage, Instiutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Bent Rolstad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bedre behandling for leukemipasienter etter stamcelletransplantasjon

I sin doktoravhandling har Severin Zinöcker undersøkt muligheter for å forbedre behandling av leukemipasienter gjennom stamcelletransplantasjon.

I samarbeid med forskningspartnere i Bergen, Göttingen og Newcastle har Zinöcker og medarbeidere i Oslo utarbeidet nye testmetoder for å forutse skadelige immunreaksjoner som rammer leukemipasienter. Disse kan nå brukes til å finne ut mer om hvordan pasientens organer skades av fremmede celler etter de er blitt overført ved transplantasjon.

I dag er overføring av stamceller fra frivillige givere til kreftpasienter blitt en vanlig behandlingsform med cirka 25.000 transplantasjoner som gjennomføres årlig over hele verden. Denne typen behandling er ikke uten risiko for mottakeren og kan medføre alvorlige problemer med potensielt dødelig utgang. Vanlige årsaker til livstruende komplikasjoner etter transplantasjon er  tilbakefall av den opprinnelige sykdommen (f. eks. leukemi) og en transplantasjonssykdom som betegnes som "graft-versus-host disease" (eller "transplantat-mot-vert-sykdom").

Zinöcker og medarbeidere fastslår at enkelte gener og celletyper kan brukes til å forutsi eller oppdage slike komplikasjoner tidlig. Dette vil gjøre det mulig i fremtiden å tilpasse behandlingen for å unngå indre vevskader forårsaket av de transplanterte immuncellene som kan bli livstruende for pasienten.

Videre har stipendiaten undersøkt en behandlingsform under uttesting ved overføring av såkalte mesenkymale stromaceller som skal forebygge eller helbrede farlige transplantat-mot-vert reaksjoner. Han viste at denne celletypen har evne til å frigjøre nitrogenoxid og således hemme aktiverte immunceller.

Dette arbeidet ble gjennomført i perioden 2005-2011 på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet ved hjelp av transplantasjonsforsøk i rotter. Eksperimentelle dyremodeller er svært viktige for å kunne utprøve nye behandlingsmetoder som skal komme pasienter med alvorlige sykdommer til gode.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.
 

Publisert 17. nov. 2011 09:15 - Sist endret 16. mars 2012 11:09