Disputas: Lars Etholm

Cand.med. Lars Etholm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Seizure activity in Synapsin knock-out mice.

Bedømmelseskomité

  • Professor Norberto Garcia-Cairasco, Physiology Department, Ribeirao Preto School of Medicine, University of Sao Paulo, Brasil

  • Professor Rob Voskuyl, Division of Pharmacology, Gorlaeus Laboratories, Faculty of Science, University of Leiden, Nederland

  • Professor Leif Gjerstad, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Paul Heggelund, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Epilepsi omfatter en gruppe nevrologiske sykdommer der symptomene springer ut fra anfallsvis opptredende overaktivitet i bestemte deler av sentralnervesystemet. Avhandlingen ”Seizure activity in Synapsin knock-out mice” av Lars Etholm omhandler epileptiske anfall i genetisk modifiserte mus som har fjernet et eller flere gener som koder for proteiner innen synapsin-familien.

Synapsinene er proteiner som i all hovedsak finnes i nerveceller, der de er tilknyttet de synaptiske vesiklene som sørger for lagring og frislipp av hjernens signalstoffer. Proteinfunksjonen til synapsinene er regulerbar, og avhenger igjen av aktivitetsnivået i nervecellen. Gjennom sin tilknytning til de synaptiske vesikler gir synapsinene en regulerbar kontroll av mengden signalstoff en nervecelle frigjør. I sitt arbeid har kandidaten sett nærmere på anfallsaktiviteten i mus som mangler synapsin I, synapsin II eller både synapsin I og II. Avhandlingen omhandler både atferden under anfall, og hjerneaktivitet under anfall, slik denne reflekteres i EEG-registreringer. Gjennom statistiske analyser er forholdet internt mellom anfallenes forskjellige atferdskomponenter, samt forholdet mellom atferdskomponenter og hjerneaktivitet kartlagt. Analysene åpner for en ytterligere klargjøring av sammenhengen mellom funksjonen til forskjellige proteiner i hjernen og utformingen av epileptiske anfall.

 

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Iselin Bing

Publisert 17. feb. 2012 10:01 - Sist endret 17. feb. 2012 12:12