Disputas: Tuva Holt Hereng - Molekylær cellebiologi

Cand.scient. Tuva Holt Hereng ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos (Doctor philosophiae): Metabolic Regulation of Human Sperm Cell Motility and Capacitation.

Se og

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Daniel W. Carr, Department of Medicine, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, USA
2. opponent: Gruppeleder Peter Fedorcsak, Avdeling for Obstetrikk og gynekologi, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dagny Lise Sandnes, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Andrew Richard Collins, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Cellebiolog og forskningssjef i Spermatech, Tuva Holt Hereng, har i sitt doktorgradsarbeid studert hvordan sædceller løser sine energiutfordringer. Resultatene vil kunne bidra til å optimalisere betingelsene i kunstig befruktning for ufrivillig barnløse par samt gi ny innsikt i utviklingen av en P-pille for menn.

For at sædceller skal kunne svømme den lange veien til egget for befruktning er de avhengige av en høy energi-produksjon. Funnene fra dette arbeidet viser at i motsetning til idrettsutøvere, så stivner ikke sædceller i oppløpet selv om de lager store mengder melkesyre. Hva kommer dette av?

Sædceller produserer energi ved å omsette druesukker. I de fleste celler i kroppen produseres energi ved at druesukker spaltes til vann og karbondioksid, en prosess som krever oksygen. I doktorgradsarbeidet har Hereng vist at sædceller fra menn på en effektiv måte produser nok energi gjennom ufullstendig nedbrytning av druesukker til melkesyre. Denne prosessen kalles anaerob forbrenning og krever ikke oksygen. I samarbeid med forskere på Rikshospitalet i Oslo fant Hereng nøkkelen til hvordan sædceller kan svømme ved kun å bruke anaerob forbrenning: Det viste seg at sædcellene øker farten på forbrenningen av druesukker ved samtidig  å omsette næringsstoffet pyruvat, som finnes i betydelige mengder i kvinnens eggledere. Overskuddet av melkesyre vil ikke utgjøre noe problem da det raskt kan skilles ut til omgivelsene. Slik sett kan en betegne sædceller som profesjonelle produsenter av energi selv i fravær av oksygen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

 

Publisert 22. nov. 2012 12:23