Disputas: Fredrik Lauritzen

M.Sc. Fredrik Lauritzen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Monocarboxylate transporters in temporal lobe epilepsy.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bjørn Quistorff, Department of Biomedical Sciences, Panum Instituttet, København, Danmark

2. opponent: Professor Bjørnar Hassel, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Seniorforsker Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magnar Bjørås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Linda Bergersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Epilepsi rammer ca. 1 % av verdens befolkning hvorav 1/3 av disse pasientene har problemer med å kontrollere anfallene med tilgjengelige antiepileptiske medikamenter. Disse pasientene har ofte mesial temporallapp epilepsi (MTLE) hvor anfallene gjerne starter i hippocampusformasjonen. Det er i stor grad ukjent hvilke mekanismer som forårsaker anfallene i MTLE, men forstyrret energimetabolisme i hippocampus og omkringliggende hjernestrukturer er foreslått som en viktig bidragsyter.

Hjernens viktigste energisubstrat er glukose, men nervecellene kan også bruke melkesyre og ketonlegemer, såkalte monocarboxylater, spesielt under forhold med høy hjerneaktivitet. Monocarboxylatene kan ikke trenge inn i cellene via fri diffusjon og er derfor avhengig av spesifikke monocarboxylat-transportører (MCT). Hjernen er helt avhengig av tilstrekkelig energiforsyning for å fungere normalt. Redusert energimetabolisme kan blant annet føre til nevrontap og forårsake nevrologiske problemer. I dette prosjektet har vi studert distribusjonen av to MCTer, MCT1 og MCT2 i hippocampusformasjonen hos pasienter med MTLE og i dyremodeller for denne sykdommen. MCT1 er normalt uttrykt på hjernens små blodkar og transporterer monocarboxylater mellom blod og hjernens ekstracellulærvæske, mens MCT2 blant annet finnes på astrocyttenes plasmamembran, spesielt på endeføttene som omkranser blodkarene. Astrocyttene er antatt å spille en viktig rolle i forsyningen av monocarboxylater til nevronene via sine lange prosesser.

I våre studier har vi vist at distribusjonen av MCT1 og MCT2 er endret i den epileptiske hjernen. Basert på våre funn foreslår vi at transporten av monocarboxylater mellom blodet og hjernens ekstracellulærvæske er redusert, mens transporten i hjernens nevropil er økt, med viktige implikasjoner for hjernens metabolisme og eksitabilitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 12. apr. 2012 13:57 - Sist endret 16. apr. 2012 11:24