Disputas: Leif Christopher Lindeman

M.Sc. Leif Christopher Lindeman ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):

Mapping post-translational histone modifications during zygotic gene activation in zebrafish

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Rune Male, Molekylær biologisk institutt, Universitetet i Bergen

2. opponent: Professor Reidunn Aalen, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Magnar Bjørås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Andrew Richard Collins, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det har lenge vært kjent at embryo er transkripsjonelt inaktivt i perioden rett etter befruktning. Dette betyr at embryoets genom ikke brukes som templat for syntese av proteiner, men at utvikling i stedet kontrolleres av proteiner og nukleinsyrer deponert i egget før fertilisering.

Aktivering av det embryonale genomet foregår på arts-spesifikke tidspunkt. Hos mus skjer dette ved 1 til 2 celle stadiet, ca. 20 timer etter befruktning, mens i sebrafisk skjer dette først ved celledeling nr. 10, 3,5 t etter befruktning. Det relativt høye celletallet ved genaktiveringen i sebrafisk muliggjør en rekke molekylærbiologiske undersøkeleser av hendelser involvert i denne prosessen. M.Sc.

Leif Christopher Lindeman og kolleger har benyttet sebrafisk for å undersøke i hvilken grad epigenetiske faktorer bidrar til embryonal genaktivering. Epigenetiske faktorer består av post-translasjonelle modifiseringer av histoner og metylering av DNA som sammen utgjør en programeringskode som reflekterer transkripsjonell tilgjengelighet av DNA.

I sin avhandling har Lindeman beskrevet en ny teknikk for analyse av protein-DNA interaksjoner i sebrafiskembryoer in vivo. Sammen med forskere fra Norges Veterinærhøgskole, Universitetet i Birmingham og Genome Institute of Singapore har Lindeman benyttet denne metoden til å vise hvordan gener som er viktig for videre embryoutvikling er pre-programmert på epigenetisk nivå før noen form for genaktivering i det hele tatt har skjedd.

Blant annet vises det hvordan epigenetiske modifikasjoner assosiert med aktive gener er funnet på inaktive gener, og at disse har større tendens til å bli transkribert ved global genaktivering fremfor gener uten disse markørene.

Forskningen viser at epigenetiske markører ikke bare har en instruktiv rolle, men at de også kan ha en prediktiv rolle på genuttrykk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 15. mars 2012 15:56 - Sist endret 16. mars 2012 10:35