Disputas: Inger Helene Nådland

M.Sc. Inger Helene Nådland ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden  ph.d. (philosophiae doctor): "The role of the calf muscle venous pump in exercise hyperaemia".

Se .

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lars Folkow, Institutt for arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø

2. opponent: Professor Jørgen J. Jørgensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Nina Køpke Vøllestad, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veiledere

Dosent Karin Toska, Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo og Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål Sykehus, OUS.
Overlege og førsteamanuensis Jarlis Wesche, Institutt for klinisk medisin og Avdeling for kar- og thoraxkirurgi, Akershus Universitetssykehus

Sammendrag

Den mekaniske muskel venepumpen er kjent for å bidra til transport av blod fra venene i bena tilbake mot hjertet. Inger Helene Nådland har i sin doktorgrad vist at muskel venepumpen i tillegg kan øke den arterielle blodforsyningen til bena. Under et muskelarbeid er det behov for en økning i blodtilførsel slik at musklene får mer næring og oksygen. Flere mekanismer bidrar til å øke blodtilførselen til musklene, og tidlig på 1970-tallet ble det foreslått at muskel venepumpen kan bidra til denne økningen i blodstrøm. Dette synet fikk ikke gjennomslag og de siste 40 årene har det vært stor uenighet rundt pumpens rolle i økningen av blodtilførsel til aktive muskler. Nådland har målt blodstrøm til benet under muskelarbeid hos frivillige forsøkspersoner i en situasjon der man tror at muskel venepumpen har liten betydning (i liggende posisjon) og i en situasjon der hun mente at den kan ha stor betydning (i oppreist stilling). Studien viste at muskel venepumpen øker blodforsyningen til bena under muskelarbeid i oppreist stilling hos friske forsøkspersoner. Men for at denne pumpen skal fungere, må klaffene i venene være i orden. Derfor undersøkte Nådland konsekvensen av svikt i veneklaffene (venøs insuffisiens). Hos disse pasientene fant man at pumpens evne til å øke blodtilførsel til bena er svekket. Da pasientene ble undersøkt etter at de ble operert for sin venøse insuffisiens, ble det påvist at muskel venepumpens evne til å øke blodtilførsel var forbedret. Det faktum at muskel vene pumpens evne til å øke blodtilførsel er svekket hos pasienter med venøs insuffisiens, og at en forbedring ses etter venøs kirurgi, underbygger at den mekaniske muskel venepumpen øker arteriell blodtilførsel til bena. Dette gir et nytt perspektiv på betydning og utvikling av mekaniske behandlingsmetoder for å øke blodtilførsel til bena hos pasienter med trange eller tette pulsårer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller.

Publisert 8. juni 2012 14:38 - Sist endret 13. juni 2012 14:25