Disputas: Ingunn Narverud - Ernæring

M.Sc. Ingunn Narverud ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of early atherosclerotic markers using children with Familial Hypercholesterolemia as a human model.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor John-Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Overlege Torgun Wæhre, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Ingvild Nordøy, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Kirsten Bjørklund Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktoravhandling har klinisk ernæringsfysiolog Ingunn Narverud og hennes medarbeidere funnet at høyt kolesterol hos barn med arvelig høyt kolesterol påvirker faktorer i utvikling av hjerte- og karsykdom allerede i ung alder.
Åreforkalkning er den underliggende årsaken til de fleste hjerte- og karsykdommer, og er en kronisk prosess i blodåreveggen som kjennetegnes av et forhøyet nivå av det dårlige kolesterolet (LDL), hvite blodceller og betennelses- og blodkoagulerende stoffer. I Norge har om lag 16.000 personer arvelig høyt kolesterol, noe som medfører høyt kolesterol, tidlig åreforkalkning og økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom i tidlig alder. Vi har funnet at barn og ungdom med arvelig høyt kolesterol har en ubalanse av stoffer i blodet som fremmer betennelse. Oksidert LDL er en form av det dårlige kolesterolet som er direkte involvert i åreforkalkningsprosessen. Vi har vist at barn og ungdom med arvelig høyt kolesterol har mer oksidert LDL, og at dette påvirker uttrykket av gener knyttet til betennelse i hvite blodceller hos disse barna. Videre har Ingunn Narverud og medarbeidere sett på hvordan forhøyet nivå av kolesterol under svangerskapet påvirker balansen av blodkoagulerende stoffer hos barna 7-8 år etter. Barn og ungdom med arvelig høyt kolesterol har en ubalanse av betennelses- og blodkoagulerende stoffer i blodet, noe som kan være viktig i åreforkalkningsprosessen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

Publisert 29. nov. 2012 14:22