Disputas: Samera Azeem Qureshi - Epidemiologi

M.Phil. Samera Azeem Qureshi ved Insitutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effect of selected nutrients, alcohol, physical activity and hormone therapy on mammographic density, a marker for breast cancer risk

Se 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker Valerie McCormack, Section of Environment and Radiation, International Agency for Research on Cancer, Frankrike

2. opponent: Docent Edward Azavedo, Diagnostisk Radiologi, Medicinska Fakulteten, Karolinska Institutet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Giske Ursin, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Modifiserbare livsstilsfaktorer og mammografisk tetthet

Brystkreft hos kvinner er et stort helseproblem over hele verden. Mammografisk tetthet er en sterk risikofaktor for brystkreft. Kvinner som har tette bryst har  økt risiko for å utvikle brystkreft. Bedre kunnskap om faktorer som påvirker mammografisk tetthet kan hjelpe oss å bedre forstå hvordan brystkreft kan forebygges.

I denne doktorgraden er det benyttet data fra kvinner i alderen 50-69 år som deltok (i en undersøkelse utført blant kvinner invitert til mammografisk undersøkelse som ledd) i det offentlige mammografiprogrammet i 2004.  Dette arbeidet ble utført ved avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, med prosjektmidler fra Den Norske Kreftforening.

Målet med denne oppgaven var å studere sammenhengen mellom modifiserbare livsstilsfaktorer og mammografisk tetthet blant postmenopausale norske kvinner. Min forskning fokuserte på følgende modifiserbare risikofaktorer: kosthold, alkohol, fysisk aktivitet og postmenopausal hormonbehandling. Resultater fra tidligere studier har ikke vært konsistente eller har identifisert noen ubesvarte spørsmål om sammenhengen mellom disse faktorene og mammografisk tetthet.

Resultatene fra dette prosjektet viser en sammenheng mellom mammografisk tetthet og både fysisk aktivitet og hormonbehandling. Det var derimot ingen sammenheng mellom mammografisk tetthet og verken kosthold eller alkohol. Fravær av sammenheng mellom mammografisk tetthet og kosthold er i samsvar med den relativt svake sammenhengen mellom kosthold og risiko for brystkreft.  Alkohol er derimot en velkjent risikofaktor for brystkreft.  Denne studien kan tyde på at alkohol øker risikoen for brystkreft via andre mekanismer enn endringer i brystvevet som er synlig på et mammogram.  Den gunstige effekten av fysisk aktivitet var i denne studien synlig på mammogrammene, men kun med nøye justeringer for kroppsmasseindeks, BMI.  Denne doktorgraden viser at mammografisk tetthet kan hjelpe med å identifisere en rekke, men ikke alle risikofaktorer for brystkreft. Videre viser oppgaven at adekvat justering for BMI er helt vesentlig i studier av mammografisk tetthet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller.
 

Publisert 4. okt. 2012 14:38 - Sist endret 5. okt. 2012 09:45