Disputas: Per Christian Sæther

Cand.scient. Per Christian Sæther ved Insitutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Regulation of NK cell activity by heterodimeric receptor families.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Andreas Diefenbach, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, University of Freiburg Medical Center, Tyskland
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Ludvig A. Munthe, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker Inger Øynebråten, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Veileder

Professor Erik Dissen, Instiutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

NK-celler tilhører kroppens immunsystem, og bidrar ved å drepe kreftceller og celler som er infisert av virus og andre mikroorganismer. I motsetning til B- og T-celler, som bruker mange dager på å mobilisere til en effektiv immunrespons, kan NK-cellene gjenkjenne og drepe syke celler spontant, i løpet av minutter og timer. NK-celler utgjør derfor en viktig del av førstelinjeforsvaret mot infeksjoner. I tillegg spiller NK-cellene en viktig rolle i å hindre utvikling og spredning av kreft.

Per Christian Sæther har i sin avhandling studert molekylære mekanismer som tillater NK-cellene å skille friske, normale celler fra kreftceller og infiserte celler. Gjenkjenningen foregår ved at reseptormolekyler på overflaten av NK-cellene binder til spesielle merkelapper på syke celler. Sæther har oppdaget en helt ny familie av slike NK-celle reseptorer, som han har kalt KLRE/I. Han har vist at KLRE/I1-reseptoren hindrer NK-cellen i å drepe målceller, mens KLRE/I2 tvert imot aktiverer NK-cellens drapsmaskineri. Avhandlingen har kartlagt signalveiene disse reseptorene benytter seg av, og vist at KLRE/I1 hemmer NK-celledrap via tyrosin fosfatasen SHP-1. KLRE/I2 ser ut til å benytte hittil ukjente signalveier for å aktivere NK-cellene. Sæther har også studert en annen reseptorfamilie, CD94/NKG2, og vist at disse reseptorene er satt sammen og fungerer på forskjellige måter i menneske sammenlignet med forsøksdyr. Disse funnene har bidratt til å gi en mer helhetlig oversikt over hvilke NK-celle reseptorer som finnes, hvordan de har utviklet seg, og hvordan NK-cellen bruker disse reseptorene, der en hårfin balanse mellom aktiverende og hemmende signaler er avgjørende for å skille mellom friske og syke celler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Iselin Bing

Publisert 2. feb. 2012 08:46 - Sist endret 2. feb. 2012 14:02