Disputas: Solveig Uglem - Samfunnsernæring

Cand.agric. Solveig Uglem ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Predictors and change in dietary behaviour among young men: an intervention in the military

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Inge Tetens, Afdeling for Ernæring, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

2. opponent: Dosent Christina Berg, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Margareta Wandel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Unge menn er blant de som har lavest inntak av frukt, grønnsaker og grove kornvarer og denne gruppen har vist seg vanskelig å nå med kostholdsinformasjon. Solveig Uglem har i sin doktorgradsavhandling studert unge menns inntak av frukt, grønnsaker og grovt brød og endringer i inntaket etter en 5 måneders kostholdsintervensjon i militæret. Intervensjonen har hatt fokus på å øke tilgjengeligheten av grønnsaker, frukt og grovt brød i det militære, samt å øke kunnskapen om hvorfor det er helsemessig gunstig å ha et høyt inntak av disse matvarene. Studien undersøkte videre endringer i biologiske markører og om disse kunne knyttes til det økte inntaket. I tillegg har prediktorer for grønnsaksinntak og oppfatninger om vekt blitt undersøkt.

Intervensjonsstudien resulterte i en betydelig økning i inntak av grønnsaker (+82 g/dag) og grovt brød (+ 47 g/dag). Det økte inntaket ble også reflektert i biologiske markører. Konsentrasjonen av homocystein i plasma ble redusert med 10%. Resultatene fra intervensjonen viste også en sammenheng mellom et økt inntak av folat fra brød og den påviste reduksjonen i homocystein konsentrasjon blant deltagerne i studien.

Ved innrullering i det militære var antallet varme måltider pr dag, grønnsaksinntaket når de fremdeles bodde hjemme, sosio-økonomisk status og preferanser assosiert med inntaket av grønnsaker. Basert på kostholdsdataene ble tre ulike spisemønstre identifisert 1) plantebasert 2) fast food/brus og 3) melk/kornprodukter. Høye skår på det plantebaserte spisemønsteret minsket sannsynligheten for å ha høy BMI.

Studien demonstrerte at en kombinasjon av økt tilgjengelighet og informasjon om hvorfor det er helsemessig gunstig å ha et høyt inntak av grønnsaker, frukt og grovt brød var en effektiv strategi for å øke inntaket av disse matvarene blant unge menn i militæret.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

Publisert 12. okt. 2012 10:39 - Sist endret 24. okt. 2012 14:52